Kim april 14, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Som svar til Idajenssen.

I blogging pleier dette å være vanlig for at det skal være lettere for leseren å vite nøyaktig hva du refererer til og hvilken kilde dette fører til i løpende tekst. Det er klart at hyperlinking ikke blir brukt i eksamenstekster og lignende, men i blogging og ikke minst i aviser er det vanlig å gjøre 😀