Beate april 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hei Synne!
Fint innlegg om teamarbeid, men skulle gjerne sett at det var litt lenger da dette er litt i korteste laget. Men det er absolutt ikke mye som skal til for at du klarer å komme opp mot 1000ord. Noe jeg forøvrig savnet i innlegget var at du viste til eksempler på gode og dårlige løringsopplevelser og gikk litt mer inn på hva dere diskutere i breakout rooms. Du kunne gjerne delt eksempler eller lignende fra dine egne erfaringer, eller kanksje fra de andre i gruppen din. Teksten kunne også blitt enda bedre om du drøftet litt mer rundt en god læringsopplevelse, hvorfor eller hvorfor ikke er enkelte faktorer med på å bidra til en god/dårlig opplevelse. Dette er også ting du kan tenke på til videre innlegg.

En fint start på blokk tre, ser frem til å lese flere innlegg! 🙂