Beate May 31, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Veldig fint strukturert innlegg, men skulle gjerne sett at du hadde utdypet noen av temaene litt mer eller gått litt mer inn på stegene i sertifiseringsprosessene. Selv om inndelingen i innlegget er fint hadde det vært enda bedre om du uthevet overskriftene slik at det var lett å se at det var ulike deler. Gøy å høre at du satt pris på sertifiseringene, håper du også får masse bruk for dem. Hvis det er av interesse så kan jeg anbefale deg å gå mer inn på et av temaene, eksempelvis google analytics eller google tag manager, og skrive et innlegg som går litt mer i dybden. Veldig bra jobbet, stå på videre! 🙂
Beate