Thea Kristensen januar 13, 2022

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hei igjen, Ruben!

Så fint blogginnlegg – bra jobbet!

Overskriften vekker interesse og forsterker innlegget. Gøy å se at du har tatt til deg den forrige tilbakemeldingen i lys av overskriften og underoverskrifter. I tillegg er det også fint at du benytter bilder.

NB! Når du bruker bilder fra Istockphoto eller Pixabay er det ikke krav om å referere de i en kildeliste, men dette velger du selv.

Jeg gleder meg til å lese ditt neste innlegg!

Thea K, studentassistent