cecilie Staude mars 18, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hei, dette er god redegjørelse for bærekraftsmålenes betydning og hva de betyr for IKEA. Dette er jo et veldig godt utgangspunkt for å besvare delen i eksamensoppgaven som omhandler målene. Når gjelder hvilke/hvilket mål dere skal se på i selve eksamensoppgaven velger dere jo dette selv, jeg gleder meg til å lese oppgaven deres når den leveres inn. Har forventninger mht til hva jeg har lest her på bloggen. Godt jobba 🙂