cecilie Staude mars 18, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hei igjen, veldig bra blogginnlegg dette også. Fint at dere bruker Medievalgmodellen som teoretisk rammeverk, det er derfor jeg har inkludert denne på pensum. I den endelige eksamensoppgaven kan dere jo velge ut de egenskapene som er mest relevante for de valgene dere gjør, mht kanalvalg og hvordan egenskapene gjør seg gjeldende i innholdet dere skal lage som del av kampanjen. Vi har jo også nevnt en annen teori (Ewans &Wurster) som også kan brukes for å dokumentere at digitale kanaler har egenskaper ved seg som gjør kanalene «rikere» enn tradisjonelle massemedier.
Forøvrig synes jeg konseptet dere skal fokusere på virker superspennende og relevant. Gleder meg virkelig til å lese mer om det i oppgavene deres. Bra jobba 🙂