ninamagnussen april 11, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette er en veldig god start, Isabella 🙂

Aller først: fin tittel og fin innledning! Jeg synes du får med veldig mye fint og interessant i dette innlegget, og i tillegg synes jeg det er et fint sammendrag. Hvis du hadde fått til å skrive enda litt lenger, så tror jeg dette kunne blitt enda bedre også. Dette er bare 600 ord, og hvis du hadde skrevet 1000, så kunne du skrevet enda mer detaljert, og kanskje fått med flere eksempler eller vist til artikler.

Det er naturlig at jeg har litt innspill og tilbakemeldinger ettersom dette er første innlegg, og det er ikke noe av det her som betyr at det du har gjort er dårlig. Det er bare punkter for at du skal kunne utvikle deg mest mulig:

1. Jeg synes det er ganske god struktur i teksten din, men når du skriver lenger innlegg, så vil jeg anbefale deg å bruke flere underoverskrifter til å dele opp. Her er det ikke så konsist, da det er noen underoverskrifter, kursiv, og vanlig fet tekst. Alt ser litt likt ut, så her kan jeg anbefale deg å utfordre deg litt mer på inndelinger.

2. Bilder vil jeg gjerne se neste gang, gjerne flere også. Det gir innlegget et bedre visuelt uttrykk, og det vekker også mer interesse.

3. Du bruker kilder, både underveis i teksten og oppsummert på slutten. Det er veldig bra! Men det er litt vanskelig å tyde noen steder hva som er kilde og ikke. Noen ganger forekommer referansen helt for seg selv, og i følgende avsnitt klarer jeg ikke helt å tyde hvor kilden hører til: «Influencer marketing er altså når man bruker en innflytelsesrik person til å påvirke andre til å ville bruke eller kjøpe et produkt. (Torjusen, M. 2018) Influencere har derfor en stor makt når det kommer til salg av produkter og tjenester. » Husk å være konkret og nøye på kilder, og plasser referansen rett etter kilden, før punktum. Hvis referansen i eksemplet over tilhører første setning i fet skrift, så må referansen skrives før punktum, så den er avsluttende.

til neste gang kan du jo ta en titt på disse innleggene:
1. https://www.studentassistentene.no/2021/01/05/hvordan-skrive-et-godt-blogginnlegg/
2. https://www.studentassistentene.no/2021/02/17/hvordan-kildehenvise-riktig-hver-gang/

Alt i alt: fint første innlegg – gleder meg til å følge deg 😀