Sandra March 24, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det er interessant å se hvordan du har tenkt gjennom de forskjellige delene av prosessen, men noe av teksten bærer litt preg av at dette kanskje ikke er noe du ønsket å gjennomføre? Uavhengig av hva dine tanker rundt oppgaven er, ser det ut som om dere fikk et fint resultat!

Innlegget du har skrevet er godt strukturert, og det er fint å se litt bilder fra nettbutikken deres. Du kan gjerne prøve å eliminere vekk noen av de mer muntlige ordene du bruker, dette kan være med på å skape en bedre flyt. Fortsett det gode arbeidet, gleder meg til å lese mer 😀