cecilie Staude mars 6, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hei, dette var skikkelig bra. Virkelig! Her har dere samlet masse fakta, bygger på med egne refleksjoner og gode tolkninger, som gjør det lett for oss som lesere å forstå hva dette handler om. Som vi har snakket om i forelesningene er det å illustrere og kommunisere hva målene betyr i praksis, på en måte som gjør at mottaker forstår, en avgjørende faktor for å nå ut med sine budskap. Lurt også, at dere har tatt tak i pensum, ved å liste opp kilder, det gjør det jo at dere lett kan bruke dette innlegget som en del av den endelige innleveringen. Bra jobba 🙂