Stine Larsen Strom mai 9, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Veldig fint innlegg om OKR. Teksten har en god lengde og fin struktur, i tillegg er du flink til å bruke ulike metoder for fremstilling av eksempler/poeng (e.g. punktliste og illustrasjoner, samt video). Eneste jeg la merke til er at du ikke sier noe om at KR skal ha rundt en 60-70% sjanse for å oppnås, dersom alle KRs oppnås 100% så er de for lave. Målene skal være ambisiøse og hårete, og mulig å oppnå med ca 70%. Bra jobbet med innlegget!