eirillhoff mars 30, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Flyselskapet SAS har flere interessenter, eksterne og interne. Målgruppen for kampanjen deres om bærekraftig arbeid er passasjerene, med hovedfokus på det yngre segment. Generasjon Y (millennials) er mest opptatt av bærekraftighet, og den yngste generasjon Z blir sterkt påvirket av generasjonen før de. 

CC: https://www.consultancygroup.com/blog/2018/03/the-impact-of-millennials-in-the-workplace

Hvorfor SAS har behov for en bærekraftig kampanje

De siste årene har det som nevnt i forrige innlegg oppstått en negativ stigma rundt å ta fly, kalt «flyskam». For at SAS ikke skal bli negativt påvirket av miljøbevissthet, må de selv gjennomføre bærekraftige tiltak. Dette må kommuniseres til målgruppen slik at de er bevisst på at SAS er et flyselskap som jobber for en grønnere verden. Gjennom kampanjen er det nettopp dette de vil få til. Den vil utarte seg på sosiale medier, og det er nettopp der den yngre generasjon bruker mest tid. 82 prosent av generasjon Z , og 81 prosent av millennials sjekker sosiale medier daglig. De bruker vesentlig mer tid på sosiale medier enn de eldste, og er mer opptatt av bærekraftighet.

Hvordan de skal kommunisere med målgruppen

Bortsett fra kampanjen, har SAS også andre måter å opplyse passasjerene på om deres tiltak for bærekraft. Når man går inn på nettsiden deres for å bestille billett kommer ordet «bærekraftig» opp som en lenke man kan trykke på. Dette kommuniserer tidlig at det er viktig for SAS siden det er listet tydelig på hovedsiden deres. Der kan man lese om de ulike tiltakene og milepælene de har satt i gang. I billettprosessen får man også opp alternativet om å kjøpe biodrivstoff. Dette gir passasjerene mulighet til å selv kunne bidra til mindre forurensing, og forteller at SAS bryr seg om miljøet.

– Eirill Hoff

Kilder:

https://e24.no/naeringsliv/i/50yqQ1/flyskam-redder-ikke-kloden-men-du-kan-gjoere-det-ved-aa-fly-mindre

http://www.medienorge.uib.no/files/Eksterne_pub/Deloittes_Medievaneundersøkelse_2018%20(1).pdf