Victor From januar 8, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Ved å bytte kommunikasjonskanaler, vil det hjelpe en bedrift med å bli sett eller vil det bare bli mer kaotisk?

I forelesningen av Arne Krokan gikk han inn på et tema som handlet om hvordan kommunikasjonskanalene ville bli de neste tre til fem årene og tok fram en undersøkelse gjort av «Deloitte global human capital trends 2018». Der Forklarte han hva som ville bli mer populært, og det som ville få en betydelig stor nedgang i kommunikasjonskanalen.

 

Som man vil se ut Ifra modellen er at text, telefon, og ansikt til ansikt møter vil få en reduksjon på 30 prosent eller mer. Derimot nettbaserte samarbeidsplattformer, sosiale medier tilegnet til jobb og direktemeldinger vil bli 62 prosent mer populært om tre til fem år. Her ser man at sosiale medier kommer til å dominere svært mye i fremtiden.

Men hvordan er det med oss nordmenn, vil vi bruke sosiale medier som primærkommunikasjonen eller vil vi foretrekke den klassiske «face-to-face møtene»?

Forfatteren Ole Røgeberg skriver i SSB (statistisk sentralbyrå) at 80% av nordmenn mellom 16 og 79 år bruker sosiale medier, som tilsvarer 4,206 millioner norske borgere. Her er en oversikt over bruken av sosiale medier daglig eller nesten daglig, oppdelt i aldersgrupper.

Som man ser utifra figuren så begynner de eldre å bli mer vandt til sosiale medier enn før, fra 2015 til 2018 har aldergruppene 45-54 og 55-64 år fått en vekst med 19 prosent. Derimot den yngre generasjonen, aldersgruppene 16-24 og 25-34 år har fått en liten vekst med 10 og 4 prosent.

Det blir skrevet at 34 prosent av de mellom 16-79 år med en inntektsgivende arbeid bruker sosiale medier i forbindelse med jobb. Som går inn i det som ble skrevet over ved at de sosiale mediene kommer til å overgå e-mail og «face-to-face møter». Nordmenn i dag i alle aldere har forstått seg mer på fordelene ved sosiale medier i jobbsammenheng og ser hvor enkelt det er å dele sin informasjon ut til verden.

Ved å bruke de riktige kommunikasjonskanalene vil det bli lettere å dele ut viktig informasjon til bedriften din. For at bedriften skal få mest nytte ut fra dette så gjelder det å holde seg oppdatert på hva som er det nye av sosiale medier og om det vil passe for din bedrift.