ehaugsen april 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Sosiale kommunikajonsplattformer

Dette blogginnlegget tar utgangspunkt i eksamens oppgaven i digital markedsføring del 2 om sosial kommunikasjon. Blogginnlegget tar for seg sosiale kommunikasjonsplattformer som er mest relevant for dyreparken i Kristiansand for å nå kommunikasjonsmål og hvorfor.

Kommunikasjons strategi funger best dersom innhold, budskap og utførelse bygger på samme fundament. Det gjelder å ta gode valg for å bygge en merkevare. Bevisstgjøring på kommunikasjon med omverdenen er nødvendig. I Adferd ligger oppbygging av organisasjonens omdømme, ved god kommunisering og en virksomhets evne til å etablere sterke relasjoner til omverdenen.

Sosiale medier er i dag de mest relevante plattformene for
spredning av kommunikasjon. Så å si alle bruker smarttelefoner som gjør at de
fleste i samfunnet blir eksponert for ulike tilbud og informasjon. På plattformer
som facebook, Twitter, Instagram og Snapchat som anses som de største sosiale medier
plattformene vil man kunne spre reklame som er relevant og kan treffe målgrupper
og eventuelt nye målgrupper. Allerede eksiterende målgrupper følger gjerne
dyreparkens profiler og dermed enkelt og nesten kontinuerlig knytter et nærere forhold
til dyreparken.

Kommunisering på disse sosiale plattformene vil ved riktig
bruk ha stor effekt på markedsføring. Sosiale medier kan anses som en gullgruve
for en bedrift som opplever suksess på disse plattformene. Det gir Dyreparken
mulighet til å kommunisere direkte og til mange mennesker og blant annet engasjere,
informere, bygge tillit og ikke minst selge produktet eller tjenesten
sin. 

I tillegg brukes tv som en kommunikasjonsstrategi. I en
dokumentarserie om dyreparken får man et innblikk i hverdagen til dyrene og
driften i dyreparken og får en usminket og autentisk forståelse av hvordan
livet fortoner seg bak fasaden i landets største dyrepark. Dette er også en
form for kommunikasjon som vekker engasjement hos for eksempel småbarnsfamilier
og dyreinteresserte.

Vi vurderer tre faktorer når vi utformer en
kommunikasjonsplattform.

Innsikt – som handler om å vise folk faktiske forhold innad
i parken. Informasjon om status, målgrupper og informasjon om kundereisen.

Utvikling – forteller om kjernen i vår merkevare og definerer
egen identitet

Synliggjøring – hvordan er vår kanalmiks. Hvilke kanaler som satses på og hvordan formuleres budskapet.

POST-modellen

POST-modellen er et systematisk verktøy for å bygge en oversiktlig og effektiv strategi på sosiale medier, altså et strategisk rammeverk. T (Techknology) i POST-modellen handler om å finne hvilke sosiale kanaler man skal ta I bruk. Det gjør det lettere å finne hvilke kommunikasjonsplattformer som man ønsker å benytte for å oppnå det man ønsker i en kommunikasjons plan, dersom man har målene, målgruppene og strategien på plass.

Kilder: