trinesperre mai 28, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Har du tenkt over hvor mye du bruker telefonen, og hvor mange forskjellige plattformer en kan bruke daglig for å kommunisere med andre mennesker? Vi kan kommunisere med andre over store digitale plattformer som Facebook Messenger, Snapchat, Instagram – og Twitter. Sistnevnte er muligens der en kan i høyeste grad ytre meninger og dele innhold man finner interessant. En tar kanskje ikke kontakt direkte med andre mennesker, men en kan enkelt skape engasjement som fører til at innholdet ditt blir spredd viralt og raskt ut til et stort flertall av brukere. Twitter er en kanal som kan være positiv å ta i bruk med tanke på at nyheter blir spredd raskt fra hele verden, men denne effekten kan også være negativ. Et eksempel på dette er stormingen av den Amerikanske Kongressen som foregikk den 6.januar 2021, etter at Donald Trump oppmuntret i et innlegg til sine følgere på Twitter om å demonstrere mot valget. Dette ga utslag for en viral effekt der mennesker favoriserte innlegget og spredde det rundt om i hele USA.

Bildet hentet fra Vg.no

Starten på et opprør uten en plan
Etter nyhetene i slutten av 2020 om at Trump måtte tre av som president, og Joe Biden var mannen med flest stemmer som fikk ta over stafettpinnen, var det mange delte meninger. Trump selv mente det var juks, feil opptelling av stemmer og andre meninger som antydet at Biden ikke var den riktige vinneren av valget. Desember samme året starter Trump å poste aktivt på sosiale medier, spesielt på plattformen Twitter. Her oppmuntrer han til sine 88 millioner(!) følgere, om å delta i et opprør mot den amerikanske kongressen.

Bildet hentet fra Nrk.no

6.januar 2021 stormer demonstranter til med bomber, jernstenger og andre type våpen. Opprøret tok fem menneskeliv, noe som utgjør et tragisk utfall for en unødvendig og lite gjennomtenkt plan. For hva ønsket egentlig demonstrantene å få ut av dette? Hadde de egentlig noe mål og mening med stormingen, eller var det et innfall som ble utløst for å støtte deres nåværende president som skulle tre av?

Trump viser selv til at han aldri skrev at den amerikanske kongressen skulle stormes, men flere stiller seg bak at den var han som «tente ilden» om angrepet. Han stiller seg uforstående til påstandene, selv om han var svært aktiv på Twitter med å dele innlegg om at 6.januar skulle bli en dag som ville bli merket i historiebøkene, og at denne protestmarkeringen ville bli selve redningen av det hele. Etter nyheten ble spredd og det kom frem til Trump om at protesten hadde blitt til en storming av den amerikanske kongressen, skrev han til sine følgere at han elsket demonstrantene, men at de nå måtte dra hjem – for dette kunne han ikke støtte helhetlig.

Utestengelse fra Twitter
Etter opprøret der selve kjernen av angrepet stammet fra meldingene som ble delt av Trump på Twitter, ble han raskt utestengt fra plattformen etter brudd på selskapets retningslinjer. Grunnen til dette var at Twitter mente meldingene kunne oppmuntre andre mennesker til å utføre voldshandlinger, og inspirere andre til å utføre lignende tilfeller av hendelsen.

Filterbobler og ekkokammer
I ett av mine tidligere blogginnlegg skrev jeg om valget i USA 2020 og hvordan utfallet kan ha blitt preget av filterbobler og ekkokammer. Dette oppstod av politikere som benyttet seg av digitale plattformer (blant annet Twitter) for å markedsføre og kommunisere med mennesker som ville stemme før selve valget. Noe som ble belyst i ettertid er hvordan en enkelt kan ha blitt plassert i en filterboble som utviklet seg til å bli ett ekkokammer. På denne måten blir man skjermet for den andre siden, slik at en egentlig ikke får belyst to sider av en sak. Dette er en skremmende effekt av hvordan en kan bli utnyttet av digitalisering ved sosiale medier og plattformer, når det kommer til et valg som avgjør fremtiden både for deg, men også mange andre. Noe som kan ha oppstått for flere når Trump startet den «aggressive» aktiviteten på Twitter, er at flere kan ha bli låst inn i et ekkokammer der dette var hovedfokuset. Skremmende med tanke på hvor stor effekt det har, for hvordan utfallet av denne aktiviteten ble.

Viral spredning av digital kommunikasjon
En vil tenke at det kun er goder med at vi kan kommunisere digitalt, og det er absolutt mange grunner som går under denne kategorien. Likevel er hendelsen som skjedde med Donald Trump og den amerikanske kongressen et bevis på negative effekter ved digital kommunikasjon. Et innlegg som ble spredd raskt til 88 millioner følgere, og som videre ble spredd til deres følgere igjen. Twitter-kontoen til Trump er stengt ned, og det ser ikke ut til at han får åpne den med det første, noe som mange vil si er et riktig valg av plattformen. Twitter bør ha tatt dette til etterretning og endre systemet slik at alle innlegg med ord som inngår blant annet voldshandlinger eller hatefulle ytringer, bør gå under et system der det blir godkjent før publisering.

Dette er et bevis på at store profiler som benytter seg av sosiale medier kan anskaffe seg stor makt. Jeg er absolutt for at profiler skal ta i bruk plattformer – men, det mange kanskje ikke forstår er hvor stor påvirkningskraft de sitter med, når de er aktive, deler meninger og store budskap om ting som angår samfunnet. Et folkehav ble påvirket og kjente på følelser om at handling måtte gjøres, og at en storming av den amerikanske kongressen ville være det eneste riktige, etter hva Trump publiserte på Twitter. En kan stille seg spørsmålet: om Trump ikke hadde postet innlegget, ville et opprør likevel ha funnet sted?

Kilder

  • https://www.nrk.no/urix/slik-mobiliserte-trump-sine-tilhengere-for-opptoyene-1.15317769
  • https://www.nrk.no/urix/donald-trump-er-permanent-utestengt-fra-twitter-1.15319920