Allia Paraveen april 12, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi lever i verden hvor teknologi stadig er under utvikling og bruken av
sosiale medier spiller vesentlig stor rolle for store bedrifter på mange ulike
måter, de fleste forbrukere benytter seg av sosiale medier for å få informasjon
og ser bort fra tradisjonelle medier som tv og radio. Det kan lett bli et
problem for de ulike bransjene å kunne holde tritt med denne forandringen som har
en påvirkning for fremtiden deres. Jeg skal ta for meg utfordringer teknologien
endringen og bruken av den sosiale webben kan ha selv for store aktører som
IKEA.

Utfordringer teknologiendringen
bringer:

 IKEA er en møbelforretning prøver den å holde
tritt med den stadige utviklende teknologien. Teknologi både forenkler og
styrer hverdagen vår. Dette skjer både bevisst og ubevisst og siden denne
teknologien endres stadig er ikke vi mennesker tilfreds med det vi allerede har
utviklet fordi vi er alltid ute etter forbedring, forenkling og utvikling.
Dette burde IKEA tenke på særlig når de har aktører som Skeidar og Bohus som
også benytter seg av digitale tjenester som nettbutikk og sosiale medier til å
generer innholdet om eksempel der man kan legge til levering og montering om
ønskelig. Digitale tjenester er ikke fysiske varer, men heller utføring av
tjenester som er nettbaserte. Eksempler på dette kan være Spotify og Netflix
som gjør at du kan streame film og musikk ubegrenset, eller det at du benytter
deg sosiale medier som Facebook.

 Det som er spesielt med disse digitale
tjenestene er at bruken er begrenset kun av tilgangen til teknologi. Disse
tjenestene kalles også commodity tjenester, som betyr at de blir allemannseie.
Et eksempel på det kan være at det er flere som kan laste ned en Software
gratis hjemme fordi det vet hvordan (Krokan 2015, 102-104).

Dagens
teknologi muliggjør for folk å finne frem til konkurrentenes varer og tjenester
på tvers av landegrenser selv når de kun er inne på for eksempel Facebook. Et
eksempel på en slik konkurrent er Alibaba som kan levere varer til andre land
innen et døgn. De som muliggjør dette er Bitspesialister som fremstår som en
aktør som forenkler det kompliserte samspillet mellom de mange selskapene som
vil ha en bit av den digitale hverdag. Bitsspesialister er med på å senke transaksjonskostnader
(det er de oppgavene en går gjennom for å kjøpe en ting, altså de ulike trinnene
man går gjennom før man står med et produkt i hånden). BIT spesialistene har
vært med på å bygge opp forretninger der den digitale økonomiens egenskaper ble
utnyttet til fulle. Det betyr at IKEA kan byttes ut med aktørene nevnt over.

Derfor
er det veldig viktig for IKEA å kunne investere i god teknologi, som bidrar til
økt potensiale for å utforske og oppdage nye måter å utvikle på, noen eksempler
kan være Apper eller gode løsninger for enklere levering som er på lik linje
med aktørene, denne endringen kan IKEA for eksempel dele på Facebook, eller Instagram
for å kunne dele informasjon om endring til eksisterende og potensielle kunder
gjennom gode sosiale objekter eller kampanjer.

Utfordringer sosiale
medier kan bringe:

I
og med at sosiale medier har blitt mer allemannseie og stadig flere brukere
slutter seg til det, kan det bli vanskelig for IKEA å relatere innholdet til
den enkelte bruker. Det kan hende at innleggene deres er så standardiserte at
kunden faktisk mister interessen og ikke får med seg budskapet til bedriften.

 En annen utfordring de kan møte på er at
sosiale medienes stadige forandringer i betingelser og bruksregler blir vanskelig
å følge. Derfor er det viktig at de har en person med god kunnskap som lett kan
oppfatte alle regler som er gjeldene, fordi supporten til eksempel Facebook kan
være vanskelig å få kontakt med. Utfordringen for mange bedrifter her kan være
at kunnskapen er lett tilgjengelig som gjør at markedsførere kan de samme «triksene»
et eksempel på dette er Facebook Blueprint som Facebook tilbyr. Det er
kjennskap til hvordan en kan bruke Facebooks verktøy til å markedsføre seg best
mulig. Denne muligheten bidrar til at hvem som helst kan bruke Blueprint og få
mer kunnskap uten en utdanning innen markedsføring.

En
annen utfordring kan være at IKEA ikke klarer å benytte seg av kanalen Facebook
på samme måte som sine aktører. Det kan være vanskelig å synliggjøre seg for
sitt publikum eller trenge seg inn i feeden deres med tanke på at Facebook algoritmen
er i stadig endring. Årsaken til dette kan være at de har mange forbrukere som
stadig er på Facebook flere timer, dette bidrar til at for eksempel Facebook
strammer engasjementet som kan øke kostnader for bedrifter til å kommunisere
sitt merke.

I
en artikkel «Social media in barnding: fulfilling a need» nevner Jack Yan at
internett har medvirket til at man har satt økt fokus på bedriftens samfunnsansvar,
det betyr at kravet om merkets åpenhet er viktig, og dette tvinger IKEA til å for
eksempel jobbe mye tettere med sitt publikum, som kan bli vanskelig fordi man
kan lett miste oversikt over kundegruppen som gjør det vanskelig å tilpasse budskapet.
Det er avgjørende å bruke den rette personen i bedriften til å administrere de
ulike verktøyene slik at målgruppen får en følelse av tilhørighet, men det er
en utfordring for merker som faktisk har god suksess som eksempel IKEA fordi de
ikke vet helt hvordan de lenger skal generer innhold som er av verdi fordi de
allerede tror at de har truffet målgruppen/publikum med riktig innhold. Dette resulterer
i at publikum rett og slett til slutt mister interessen helt fordi bedriften
kan virke «overlegen».

Kilder:
artikkelen som ble brukt https://hospitalityandtravel.files.wordpress.com/2012/10/social-media-branding.pdf

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13527266.2013.871323?src=recsys

Arne
Krokan. Det friksjonsfrie samfunn om
utvikling av digitale tjenester, 1 utgave.
Oslo: Cappelen Damm AS, 2015.