nivesmedenhodzic januar 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

grayscale photo of person using MacBook

Denne uken fikk vi i oppgave å skrive om filterbobler og ekkokammer. Jeg skal gå dypere inn på hva disse to fenomenene er og hvordan de oppstår. Er det noe konsekvenser som følger av disse fenomenene? Det er noe av det jeg skal svare på i dette blogginnlegget.

Hva er filterbobler og ekkokammer?

Når du søker på diverse søkemotorer har du nok flere ganger opplevd at nettet skreddersyr informasjon som passer akkurat deg. Dette er en algoritme som gjør. Algoritmen tilpasser ulike brukergrupper og prøver å forutsi hva du som søker vil ha. Et eksempel er når du handler på nett så kan det dukke opp forslag til hva du eller andre som «matcher» deg har klikket seg inn på. Du får altså et individuelt tilpasset innhold. Slik skapes en såkalt filterboble.

Et ekkokammer dannes ved denne filtreringen av informasjon som algoritmen gjennomfører. Rett og slett fordi en får kun en side av saken. Dersom du liker en side på Facebook vil det også dukke opp flere artikler som relateres til denne siden også. Troen på oppfatningene forsterkes ved hjelp av repetert kommunikasjon.

Konsekvenser ved filtrering:

Store digitale tjenester som Facebook og Google bruker algoritmer for å filtrere bort informasjon som de opplever ikke «matcher» deg og dine meninger og behov. Et eksempel er Yahoo News som personaliserer nyheter etter deg og dine personlige preferanser som ikke du har bestemt, men algoritmene. Dermed får forskjellige mennesker, forskjellige nyheter. Dette kan ha konsekvenser. Eli Pariser argumenterer sterkt for at dette i siste instans vil vise seg å være dårlig for oss og dårlig for demokratiet. I et TED-foredrag at en slik filtrering «viser internet det de tror vi vil se, men ikke nødvendigvis det vi trenger å se»

Eli Pariser forklarer disse fenomenene slik:

Din filterboble er ditt eget personlige, unike univers av informasjon som du lever i på nettet. Hva som finnes i din filterboble kommer an på hvem du er og det kommer an på hva du gjør. Men greia er at du ikke får bestemme hva som får komme inn. Og enda viktigere, du får faktisk ikke se hva som blir filtrert ut.

Eli Pariser

Dersom vi skulle satt dette i sammenheng med et politisk valg i Norge, som Anne Bergvad gjorde i en artikkel for Dagens Perspektiv, ser vi at det er store muligehter for at algoritmer faktisk kan avgjøre et stortingsvalg. Hun skriver:

Når din nyhetsfeed på Facebook bare serverer deg samme typer saker, blir det som et ekko-kammer. Du velger noen saker, vinklinger og synspunkter, og du får tilbake mer av det du velger. Du får altså bare med deg bare den ene siden av saken og blir ikke utfordret på andre synspunkter, andre utfordringer, andre refleksjoner, enn det du i utgangspunktet støtter selv.

Anne Bergvad

Eli Pariser forklarer filterboblen som har en form for portvakt inn til din boble, algoritmisk portvakt. Pariser sier noe jeg er helt enig i, og det er det faktumet at den algoritmiske portvakten ikke har den etikken en menneskelig portvakt ville hatt. Portvakten ser kun etter relevans, noe som ikke åpner opp for flere synspunkter, men en ensidig vinkling av en sak. For å kunne bruke algoritmer kan det ikke kun være på bakgrunn av relevans, men også det viktige, ukomfortable, utfordrende og andre perspektiver.

Skjermdump: https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=nb#t-230028

Kilder:

Bergvad, Anne. 2017. https://www.dagensperspektiv.no/2017/facebook-algoritmer-kan-avgjore-valget (Lesedato: 26.01.2020)
Link. 2016. https://link.no/ekkokammer/ (Lesedato: 26.01.2020)
Ted. 2011. https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=nb#t-230028 (Lesedato: 26.01.2020)