vildechristinskildrud January 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Før vi i det hele tatt går inn på en spesifikk modell, så er det greit å vite hva en business modell er, og hva er hensikten bak det?

En business modell er i teorien bare en planoversikt for et firma, og oversikt på hvordan de vil få utbytte de ønsker. Det er viktig å vite hvem som er kunden din, og hva din kunde verdsetter. Hvordan man skaper omsetning til en forsvarlig kostnad, slik at du som eier får ditt resultat og ansatte får sin lønn.

Canvas

Canvas Business Model

Canvas ble introdusert av Alex Osterwalder i 2005. Den er delt opp i de 9 nøkkeldelene en og hver business burde ha taket på. Canvas blir ofte brukt av nye entreprenører, da det er en enkel og stabil oversikt.

Hvorfor bruke Canvas?

  • Det er en enkel modell, som gjør det lettere å vise til eventuelle partnere/investorer
  • Istedenfor å ha papirer på papirer, eller rot; så har du alt på ett sted.
  • God oversikt på viktige punkter.

Canvas forklart på 2 minutter:

Litteraturliste:

https://www.alexandercowan.com/business-model-canvas-templates/