theaottesen mars 30, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Emnet om bærekraftig og digital varehandel er ved veis ende og har gitt utrolig mye forskjellige og spennende innblikk i ting jeg ikke visste så mye om tidligere. Det å ha lært hvorfor man er avhengig av å tenke grønt framover og hvordan man skal gjøre det. Ikke bare i bedriftssammenheng, men også hvordan jeg kan legge opp et mer reflektert forbruk hvor jeg tenker en gang ekstra før jeg kjøper eller kaster noe.

Forbruket vi har i verden i dag er flere ganger mer enn det jorden kan gi oss, og det sier seg selv at det ikke holder i lengden. Mye av det som produseres har kort levetid og setter store fotavtrykk når det produseres i tillegg til at det ofte ikke brytes ned i søpla hvor det ofte ender opp. Lineær økonomi finnes det altfor mye av i verden i dag og det skader miljøet vårt ekstremt. Mye av kvaliteten er også dårligere og prisen lavere, så terskelen for å skaffe nytt er relativ lav. Det å få innblikk i hva en sirkulær økonomi og hva det kan resultere i er veldig interessant. Det kan begrense råvarer som blir brukt og levetiden på produktene. Når produkter har lenger levetid, så er ikke behovet like stort etter å skaffe noe nytt.

ÅRIM - ein del av den sirkulære økonomien
Sirkulær økonomi

Innenfor det å skape en grønnere økonomi, så finnes det flere ting som har vært aktuelt for dette kurset som den triple bunnlinjen, stakholder-modellen og LOHAS. Den triple bunnlinjen er definisjonen på bærekraft og alle faktorene må overlappe hverandre for å defineres som bærekraftig. Faktorene er Miljø, Sosialt og Økonomi, og dette er ikke lett å få til, men hadde det vært så lett så hadde vel alle gjort det nå.

Hvorfor "sosial" bærekraft? Kan vi ikke bare snakke om bærekraft ...
Den triple bunnlinjen

Restart er en metode som kan benyttes om man ønsker å gjøre en vanlig forretningsmodell til en bærekraftig forretningsmodell ved å gjøre analyser av bedriften og hvordan man skal skape verdi. Dette er en prosess som kan gjøres flere ganger for å kunne maksimalisere sin mulighet til å være så bærekraftig som mulig.

1 JorgensenPedersen.no – mars 2018
RESTART modellen

LOHAS er et segment som består av de som bryr seg om miljøet eller ønsker å bli det, og er villig til å være teste nyskapninger. Det er en målemodell med ulike spørsmål som stilles for å finne de som befinner seg i dette segmentet og er en god målgruppe når det kommer til innovative endringer og nye ting som er grønnere.

Dette er noen av punktene som kurset har bestått av som er vesentlige ting når man skal ut i arbeidslivet. Markedene endrer seg stadig og grønnere markeder og bedrifter har man ikke vondt av. Det kan være en ekstremt stor omstilling for enkelte bedrifter å endre på sin forretningsmodell og produksjon, men forbrukere er i dag mye mer bevisst på valgene som tas, og kommer garantert til å bli enda mer bevisst på det framover.

Sammenkoblingen av disse temaene og å klare å se det i det store bildet har gitt meg mye, og da også ved at vi har hatt flere bedrifter på besøk som jobber mot en grønnere verden på ulike måter og i ulike markeder. Dette har gitt flere sider av veien mot målet om en bærekraftig verden. Det er fortsatt en lang vei å gå, men da er det fint at dette også er noe forbrukerene er opptatt av og derfor etterspør dette. Dette gir grobunn for bedrifter å drive mer bærekraftig og etisk.

Vet du om noen bedrifter som jobber mot bærekraft? Hvilke valg tar du som enkeltperson for å bidra til lenger levetid på eiendelene dine?