kobybhart januar 19, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Westworld, som er en fiktiv amerikansk TV-serie, tar for seg et overdrevent bilde av verden med bruk av alt det vi kan forestille oss om fremtiden. Westworld er en fornøyelsespark for de rike, og består av verter som er androider. Disse vertene ligner mennesker på en prikk og kan lett forveksles med dem. De rike gjestene utnytter disse vertene for sine egne nytelser. Vertene er styrt gjennom ledelsen i Westworld.

 

Disruptive endringer

Disse vertene er skapt gjennom mirakelet Artificial Intelligence, som er en teknologi vi bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons. Hensikten er å gjøre maskinen mest mulig menneskelig og tillitsfull. Dette kan vi blant annet se med Tesla som nå har kommet opp med selvkjørende biler. Denne evnen i disse bilene er ennå ikke optimalisert, men på god vei. Det er sagt at i 2030 vil 95% av bilene i trafikken være selvkjørende biler.

 

Nå har allerede roboten Sophia fått innvilget statsborgerskap i Saudi Arabia. Dette er en robot designet av tech-virksomheten Hanson Robotics fra Hong-Kong. Slike innovasjoner blir introdusert som disruptive innovasjoner. En DI er en nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked ved å gjøre en eksisterende forretningsmodell irrelevant.

 

Disse disruptive endringene tvinger oss til å jobbe på andre måter enn før. For å kunne overleve i den dødelige konkurransen er tilpasning den viktigste faktoren når det gjelder store og raske endringer i samfunnet. Vi kan se på dette med eksemplet om kameragiganten Kodak. Kodak var en monopolist i analoge filmkameraer. Så snart som de teknologiske endringene traff dem «tviholdt» de seg på sin gamle og komfortable arbeidsmåte, og melket disse analoge kameraene til det ikke lenger var flere kunder igjen.

 

Aktøren som overtok denne stillingen til Kodak hadde et antall av ansatte på 13 medlemmer. Det var nemlig Instagram, en av de mest brukte sosiale mediene som overtok monopolstillingen fra Kodak. Dette før Facebook kjøpte opp Instagram.

 

Det er nok bare ikke endringer som kunstig intelligens, som truer vår jobbfremtid, men endringer som delingsøkonomi, 3D-print, robotisering, blockchain og mye mer. Hva skjer med alle arbeidere i kollektiv og trafikkavdelingen? Mange vil miste jobbene sine, som blir overtatt av maskiner og effektive tiltak.

Link: https://goo.gl/35drb3

 

Sitert fra Nettverksøkonomi skrevet av Arne Krokan, står det «Hele utviklingen påvirker hva vi mennesker kommer til å arbeide med i framtiden og hvilken kompetanse vi kommer til å trenge, og det er lett å se at vi kommer til å få en stor diskusjon om hva mennesker skal gjøre når arbeidet i stadig større grad overtas av mennesker, enten det gjelder håndtering av fysiske gjenstander eller å finne fram i kunnskapsjungelen, slik Watson gjør».

 

Kreativitet

Denne enorme utviklingen skjer drastisk. Aktørene som bestemmer hva som skal komme, og når det skal komme er de 4 store digitale virksomhetene; Apple, Facebook, Google og Amazon. Hvordan kan vi som mennesker overleve dette teknologiske skiftet, og fortsatt skape verdi i samfunnet? Vi må ta bruk av den egenskapen som i størst grad kan skille oss fra maskinene, nemlig kreativitet. Vår evne til nytenkning og nyskapning har i alle disse årene klart å produsere og utvikle disse maskinene. Ordet kreativitet betyr evnen til å skape. Kreativitet er en evne hos skapende mennesker ved personligheten deres. Løsninger og gjenstander som er nyskapende, originale eller overraskende går også inn i begrepet kreativ.

 

Med tanke på sysselsettingen i fremtiden, og de ulike sektorene for jobb kan vi se en lovende stabilitet dersom vi har kreativitet på vår side. Kreativitet kan også dekke områder som: kunst, underholdning, innovasjon og mye mer. Maskiner vil aldri klare å overta jobben til en artist, som for eksempel driver med musikk, sang og dans. Så lenge vi har full kontroll over det vi selv ønsker å skape, og vår evne til å tenke oss frem til løsninger så vil vi klare oss særdeles godt i samfunnet. Vi må heller begynne å skape jobber, enn å søke etter jobber.

 

«Vi kan lage mye kult med teknologi, men selve den kreative idéen vil ikke maskinene kunne skape for oss. Fremtidens arbeidsliv trenger nye innovative løsninger som ikke er blitt programmert». Det er alltids rom for nye innovasjoner, og det er også disse som driver samfunnet fremover. Dette ligger også i prinsippet til Schumpeter sin hovedteori som tilsier at det på lang sikt må innovasjoner og endringer til for å få økonomien til å vokse. Det er ikke nok med marginale forbedringer på det som allerede eksisterer. For å kunne redusere arbeidsledighet i fremtiden er det viktig at økonomien alltid vokser. Slik at flere virksomheter kan tilby kreative individer nye stillinger, og ennå ikke «tape» så stort på det.

 

Vi ser allerede nå at de kreative individene i samfunnet begynner å få større innflytelse rundt jobbstillinger som blant annet markedsføring. Det er en stor etterspørsel etter kreative markedsførere som er digitalt kompetente. Det er derfor også de mest kreative kampanjene skapt av for eksempel Red Bull, Nike og Coca-Cola blir anerkjent og husket av forbrukerne. Det er disse kampanjene som skaper en merkevare, og utfordrer kapabiliteten til en maskin.