martineschogren januar 9, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kreativitet er å kaste sand i motvind. Gjøre ting annerledes. Det som fungerte tidligere er i mange tilfeller ikke brukbart idag. Dette krever at digitale markedsførere må bryte med tradisjonelle regler og fastlagte normer for å tenke, se og utvikle gode markeds- og kommunikasjonsmetoder. Kreative mennesker finner muligheter utover fornuftspregede og logisk tenkende prosesser. Og er helt avgjørende for enhver bedrifts endelige prestasjon i dynamiske markedsomgivelser. 

De gode ideene produseres i krysningen mellom fagområdene, når nye landskap gir mulighet for nye tanker og spørsmål, verdifull kunnskap som settes sammen til nye sammenhenger

Digital markedsføring har utviklet seg til å inkludere behovet for iderikdom og ressurssterke mennesker som arbeider selvstendig og ikke like regelstyrt som konservative mennesker. Mennesker som gjennom iherdig innsats og entusiasme utvikler nye innovative kommunikasjonsmetoder og innholdsproduksjon. Slike kreative evner har betydning for individets strukturering av arbeidsmetoder og tankeganger. De gode ideene produseres i krysningen mellom fagområdene, når nye landskap gir mulighet for nye tanker og spørsmål, verdifull kunnskap som settes sammen til nye sammenhenger. Kreativiteten er nødvendig for å løse utfordringer, for å skape forandring og fornyelse i det digitale landskapet. Bedriftene trenger å ta nye valg, utfordre den kjente vanetenkingen. Det viktigste arbeidet foregår nemlig langt utenfor skrivebordet med underbevisstheten som viktig støttespiller.

Beslutningen for å bli kreativ er en livslang og personlig utviklingsprosess.Det er ikke nok å rope etter kreativiteten når er ute av stand til å tenke på grensesprengende måter. Rutinetenkning etablerer bestemte holdninger og mentale låsninger som begrenser kognitive evner. Gjennom former av regelverk og forordninger møter vi også utfordringer, fordommer og trangsyn. Dette kveler, innsverer og motvirker vår kreative aktivitet. Men den viktigste hindringen er innvendig; både ubevisst og underbevisst, oppsamlet og konservert over en lang tid. I gråsonen kan logikk og intuisjon føre frem til akseptable resultater, men de helt store ideene kommer i likevel i slike sammenhenger aldri.

Å være kreativ er å nyskape, være først i verden. Kreativitet skaper muligheter som har verdi. Muligheter som ser etter flere riktige svar, som jakter på ideer utenfor eget fagområde, som godtar tvetydighet og skaper motivasjon til å gå lengre enn konkurrentene.  Vi skal se kreativitet og ideutvikling som mer enn problemløsning; kreativitet er å gjennomføre alt på en bedre måte, skape andre muligheter fra skjulte potensialer.

Å være kreativ er å nyskape, være først i verden

Kreative mennesker er nysgjerrige og overgår mennesker med bedre forutsetninger på grunn av drivkraft i sin entusiasme. Kreative mennesker lever bevisst og uttrykksfullt, dypt erkjennende for egne ressurser og muligheter. Det sikreste fellestrekket blant de kreative er kompleksitet. Som Csikszentmihalyi skriver er dette mennesker som “tend to bring the entire range of human possibilities within themselves.”

Kreativitet viser muligheter der det finnes utfordringer, flere riktig svar der det finnes feil. Det er en betydningsfull egenskap som sikrer sterkere presentasjoner. Kreativitet er å møte utfordringen, gjøre det som ikke forventes, det som er annerledes og skape resultater.