patrickhem februar 4, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette blogginlegget skal jeg skrive litt om kryptovaluta og blokkkjeder. Det jeg da starter med er å forklare litt hva dette er. Kryptovaluta er da i følge wikipedia: «et digitalt aktivum laget for å fungere som et utvekslingsmedium (betalingsmiddel)» dette betyr altså at kryptovaluta ikke er en ekte valuta på samme måte som NOK hvor du kan bruke dette i en daglivarehandel for eksempel. En annen ting som er med kryptovaluta er at det blir brukt desentralisert kontroll som ikke er det samme som den regulære valutaen hvor kontorllen normalt er sentralisert hos en statsbank. Blokkjeder er i følge wikipedia beskrevet slik: «en blokkkjede eller blokk-kjede er en dynamisk og distrubert database for bokføring hvor hver node, ved hjelp av kryptografi automatisk verifiserer endringer og tilføyelser som gjøres på noen av de andre nodene». 

En måte man kan bruke kryptovaluta på her i Norge er å handle på nett fremover. For at man skal kunne få kryptovaluta til å fungere er man avhengig av at blokkjeden henger med og er bra. I praksis vil en blokkjede være et kjede hvor det man betaler går igjennom ulike ledd. Med kryptovaluta kan man da samle all sin verdi digitalt, istedenfor å ha det i en bank for eksempel. For at dette skal være effektivt i Norge vil det være en del som trenger å bli satt på plass først. Men først og fremst er det viktig at man prøver å forstå hvordan dette fungerer før man setter eiendeler på slike prosjekter. Dette er fordi det er en større risiko knyttet til dette enn det er med banker historisk sett.