pernilleskei January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

De siste årene har det vært mye snakk om kryptovalutaen, Bitcoin.
For å forstå hva dette er trenger man å vite noe om hvordan den ble til fordi
det forklarer hvorfor den faktisk fungerer.

Bitcoin kan regnes som de «ekte» pengene, og er digitalt
gull. Man kan sammenligne det med gull, fordi gull er i likhet med Bitcoin
begrenset, samtidig som det kan smeltes om til mindre deler og brukes til
forskjellige ting. Det er begrenset fordi det finnes kun 21 millioner Bitcoin,
etter alt dette har blitt «minet» ut finnes det ikke mer å hente. Frem til nå
har over 18 millioner av dem blitt minet ut, et tall som øker hvert tiende
minutt.

Siden Bitcoin ble til i 2008 har en stor del Bitcoin
forsvunnet, grunnet av at personene som eide dem har mistet sine personlige
nøkler. Dette gjør situasjonen enda mer knapp.