Idajenssen februar 12, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I denne modulen tar eksamensoppgaven utgangspunkt i en bedrift. I dette blogginnlegget skal jeg derfor bruke vår valgte virksomhet Vy, for så å skrive om hva som kjennetegner deres målgruppe sin kundereise. 

For å best besvare hvordan Vy sin målgruppe opplever kundereisen vil det være hensiktsmessig å først definere hva en kundereise er. 

Hva er en kundereise?
En kundereise kan defineres som en syklus for kundeforholdet. Det er reisen kunden foretar før, under og etter et kjøp (MarkedsPartner, 2020). Dermed er en kundereise hver interaksjon mellom forretning og kunde, og summen av kundereisene danner et helhetsinntrykk av forretningen. En god kundereise vil kjennetegnes ved lave transaksjonskostnader og annet som bidrar til lav friksjon. Friksjon er diverse hindringer som vanskeliggjør prosessen for kunden. 

Vy logo. Hentet fra Vy

Kundereisen hos Vy
Vy sin kundereise starter gjerne med et behov for transport eller deres markedsføring. Men den fysiske interaksjonen starter ved ruteplanlegging og billettkjøp. Dette har bevegd seg fra å være gjennom fysisk bemannet kundeservice, til å bli en digital interaksjon gjennom deres applikasjon eller nettsted. Videre beveger kundereisen seg til selve reisen, hvor deres kunder både reiser over korte distanser som gjennom Oslo eller over lengre distanser som Oslo til Bergen. Kundereisen avsluttes gjerne ved avgang på fremkomststed.

Men, for å besvare hvordan kundereisen til deres målgruppe er, må målgruppen defineres. 

Så hvem er målgruppen til Vy?
Målgruppen til Vy er personer med behov for transport, enten kortdistanse eller langdistanse. Dermed omfatter deres målgruppe mange ulike personer, hvor deres likhet er et felles transportbehov. 

Dermed er deres målgruppe både de som behøver et transportmiddel daglig, samt de som har behov for transport én gang i ny og ne. Målgruppen er både de som trenger transport til kortere distanser innad i byen, samt de som behøver transport over en lang distanse. 

Og kundereisen starter i det disse behovene dukker opp hos disse menneskene. Så fortsetter kundereisen ved bestilling av billett, påstigning til transportmiddelet og til slutt avstigning. 
Kjennetegnet for kundereisen til Vy sin målgruppe kan være et bærekraftig og lett tilgjengelig transportbehov, da det er dette som er behovet hos deres målgruppe.