Adrsve januar 28, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

For å motstå prokrastinering og heller maksimere optimal tid, vil jeg fremover loggføre tidsbruken på bacheloroppgaven. Jeg har satt meg et mål ut av løse luften på 100 timer. Jeg vet andre har logget tiden sin og fått det til på under nevnte tidskontroll og vil selv melde meg på utfordringen.

Dette handler om totalt 100 timer fordelt på research, veiledning og skriving der lesing og korrektur utelates. Det er heller ikke en utfordring hvor oppgaven skal skrives på 100 timers strekk, men der loggført tid dedikert til bacheloroppgaven totalt fordelt over de månedene jeg har på meg ikke skal overstige 100 timer.

Det kan noteres ned at allerede er 1 time brukt til veiledning, da har jeg 99 igjen. Bacheloroppgavens frist er 3. juni. Jeg vil sette en personlig frist til å være levert før 17. mai.

The post Kunngjøring – Bacheloroppgaven på 100 timer appeared first on Adrian Wendel Kværner Svendsen.