Mia Marie mai 7, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne uken har vi fått i oppgave å skrive om læring, hvordan vi lærer best, og hvordan vi best tilegner oss ny kunnskap. For meg er det er evigvarende spørsmål, jeg har selvfølgelig noen yndlings metoder, men hele tiden finner jeg nye måter og metoder å lære bedre på.

Individuell læring

Alle er individuelle når det kommer til læring, for noen holder det å lese over en gang, men for de aller fleste vil det enkleste være å repetere og notere. Studier viser at de fleste studenter glemmer mesteparten av det de har lært etter en eksamen, og etter flere timer på lesesalen vil kun en liten brøkdel av det du har lest være innlært. Les gjerne mer om det her. Så hvordan kan man lære bedre? Som nevnt tidligere, vil det å notere og repetere fungere godt for de aller fleste. Mange vil kanskje tenkte det har noe med IQ å gjøre, «jeg er ikke smart nok, derav, jeg kommer ikke til å greie å lære meg dette». Flere kan nok kjenne seg igjen i det, men IQ har ingenting å si, det handler om effektiviteten i selve læringsprosessen.

Jeg syntes psykologi er ekstremt spennende, og det finnes flere læringsteorier som kan være verdt å se på. De fleste som er litt interessert i psykologi har nok hørt om Ivan Pavlov og hans klassiske betinging som går ut på at en spesiell stimuli utløser en respons. Det går i all hovedsak ut på assosiasjon, knytte tråder. Når dette blir knyttet opp mot læring vil det si å greie å se sammenhenger, man gjenkjenner et uttrykk/stikkord og knytter sammenhenger med den kunnskapen man allerede sitter på. Stimuli -> respons -> læring. Det er flere kjente læringsteorier, med for eksempel Watson og Skinner, og hvis dette interesser deg like mye som meg så finnes det utallige artikler og forskningsartikler ute!

Alt handler om å finne ut hvordan en selv lærer best, og det kan ta tid, sånn som med meg. Jeg finner stadig nye læringsmetoder som fungerer. For å finne det som passer deg best så er man nødt til å feile og lære, som alt annet.

Hvordan jeg lærer best

Jeg sitter på ingen måte på noe fasit når det kommer til å tilegne seg ny kunnskap, jeg har bare funnet ut det som fungerer best for meg. Det som fungerer best for meg, fungerer nødvendigvis ikke for andre.

Jeg vil si jeg er ganske mainstream når det komme til mine metoder, hvis det er mulig å si. Det som fungerer best for meg er repetisjon, notater, tankekart og quiz. Selv vil jeg påstå at jeg er ganske kreativ når det gjelder tankekart og spesielt quiz. Helst skriver jeg for hånd, og det som fungerer bra for meg er å bruke fargestifter, det både lyser ut det viktigste, samtidig som det ser «gøyere/livligere» ut. Det er viktig for meg at læring skal være gøy, ellers vil ikke motivasjonen samarbeide. Samtidig som jeg lager quizer, små fargelapper med spørsmål på den ene siden og svar på den andre siden. Dette bruker jeg spesielt når jeg jobber med kollokvie gruppen min, som forøvrig også er kjempe fin måte å lære på. Jeg har vært veldig heldig med kollokvie gruppen min, hvor vi alle har det gøy sammen, samtidig som vi motiverer hverandre til å lære.

Bilde hentet fra @learningsharing

Læring er individuelt, man må finne det som passer en selv best. Alle har så og si samme grunnlag til å lære, men som alt annet man gjør her i verden, så går det alltid fortere for noen, og litt tregere for andre.

/Mia

Kilder

https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/slik-larer-du-pensum-best

http://www.matnatprat.no/2015/04/21/hvordan-laerer-du-best-2/