oleaaknes January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er kunstig intelligens?

Man kan si at kunstig intelligens er på mange måter kunnskap maskinene har lært seg underveis i en læringsprosess. Vi mennesker trener opp maskinene til å gjøre det vi ønsker men med kunstig intelligens klarer maskinen å lære av seg selv og bli bedre på sine arbeidsoppgaver på kort tid. Maskinene er ofte i stand til å løse en oppgave uten menneskelige instrukser og lærer ut i fra hva den selv gjør. Oppgaver som tidligere har blitt gjort av mennesker vil bli byttet ut av kunstig intelligens, maskinene gjør det raskere, bedre og mer presis enn hva mennesket ville gjort de nøyaktig samme oppgavene. Som foreleser Arne krokan forklarte oss i forelesning blir kunstig intelligens nå brukt i stede for menneskets «naturlig dumhet» som vi har naturlig.

Maskinlæring

Maskinlæring er en underkategori til kunstig intelligens. Det er en stor og viktig del av den kunstig intelligensen. Men hvorfor? jo, det ligger mye i ordet «Maskinlæring» maskinen tar i bruk kunnskap og datainformasjon om prøver og feiler. Dette gjør at maskinen lærer av sine feil, i stede for at vi velger hva den skal lære å gjøre. Man kan sammenligne det med at et menneske skal lære å spille et instrument, det trengs trening for å bli god.

Alan turner er mannen som har fått æren av ta i bruk og utvikle teorien om maskiner kan lære av egen erfaringer, og om de klar å prate som et menneske. Teorien går ut på at en eller flere maskiner og et eller flere mennesker skal svare på nøyaktig samme spørsmål og holde en samtale gående. En tredjepart med dommere skal vurdere hvem som er menneske og hva som er en maskin. Om dommerene ikke kunne skille menneske eller maskin hadde man oppnådd kunstig intelligens.

(Se video under for enda mer info)

Hvordan vil kunstig intelligens endre måten vi handler på i fremtiden?

Det at kunstig intelligens er og blir en enda større del av hverdagen vår er ganske tydelig. Men hvor mange jobber kommer kunstig intelligens til å ta over? vi vet at store aktører som Amazone og UPS jobber med å utvikle transport via droner der kunstig intelligens blir brukt. Hvor mange jobber som blir byttet ut av maskiner vet vi ikke. Men vi vet at mange av jobbene det kreves lite utdannelse til blir nå byttet ut med maskiner som jobber med kunstig intelligens og jobber helt uten oppfølging av mennesker. Et godt eksempel på dette er varetransporten og nærmere bestemt Amazons, verdens største selskap.

Amazone har jobbet med teknologi som skal kunne levere varer direkte på døra med droner på under 30 minutter. I 2016 klarte de nettopp dette. I et prøveprosjekt i Cambridge England ble den første dronebaserte leveransen levert. 7 desember ble dagen leveranse av varer ble forandret.

vi ser alt i dag at kunstig intelligens og maskiner som jobber for seg selv har tatt over mange av de normale jobbene. Hvis vi ser på dagligvarebransjen ser vi at selvbetjening blir hyppigere brukt enn en vanlig kasse, fler og fler butikker jobber nå med teknologi som skal bytte ut ansatte fullstendig. I Oslo har vi nå fått den første dagligvaren som er uten ansatte på nattetid. Dette er med på å kutte kostnader for bedriften, noe alle ønsker å gjøre. tjene mest mulig penger. En ting er sikkert, vi kommer aldri til å bytte ut ansatte fullstendig. Teknologiskiftet vi står ovenfor er med på å skape andre jobber som tidligere ikke har eksistert. Bare tenk tilbake til 90 tallet. da fantes ikke de fleste jobbene vi utdanner oss til i dag, spesielt ikke Digital markedsføring.

– Ole Kristian Aaknes