Minityret January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kunstig intelligens (Artificial intelligence – AI) handler i hovedsak om utviklingen av teknologi, som kan lære av seg selv og deretter løse avanserte oppgaver i ulike sammenhenger.

Et eksempel på dette kan vi hente ut ifra sjakkverden. Her
er det laget en kunstig intelligens, kalt AlphaZero. Dette programmet lærte seg
sjakk ved å spille mot seg selv i løpet av 4 timer, hvor den så lærte den beste
veien til suksess. Dette programmet skulle så, konkurrere mot Stockfish, det
høyest rangerte programmet innen sjakk. Her vant altså AlphaZero 28 av partiene,
og spilte remis i 72 av disse. Dette vil si null tap, mot en «uslåelig» maskin.

Samtidig så ser vi nå at det er ulike butikker, som har tatt
i bruk kunstig intelligens i butikkene. Ved hjelp av kamera og sensorer, så kan
man gå inn i en butikk som er styrt uten menneskelig hjelp, foruten det å fylle
på varer. Her kan man altså gå inn og ut av butikken, og vil bli belastet fra mobil
eller lignende. Denne maskinen skanner de varene du plukker ut og vil dermed
finne ut av hvilken pris du skal betale. Dette er et system som, ved mer
utarbeidelse, mest sannsynlig vil bli tatt i bruk i store deler av verden.
Dette er en enkel måte å handle på, som også drar ned kostnadene til butikkene,
med tanke på ansatte.

På den samme måten, skal kunstig intelligens hjelpe til med
å kunne utføre «menneskelige» oppgaver. Dette ved å kunne lære av miljøet rundt
seg, og av seg selv, hva som er den beste veien å ta innenfor ulike områder. Innenfor

Kunstig intelligens skal altså lære hvordan en oppgave skal
løses på best mulig måte. Dette skal den lære uten noen innlagte retningslinjer
på forhånd. Den må finne ut av dette ved å kunne lære seg hva de beste måtene å
løse det fremlagte problemet på er. Etter hvert som maskinen lærer, vil den bli
bedre over tid med den informasjonen den tar til seg.

Dette er ulikt fra hvordan en vanlig programmering fungerer,
hvor det er presise retningslinjer for hvordan maskinen skal kunne nå frem til
et resultat. Dette kan forklares med at denne maskinen utnytter den prosess som
er best og minst tidskrevende ut ifra de midlene som er tilgjengelige.  

Forskjellen er det at en vanlig maskin, vil ha innprogrammerte
retningslinjer for hva som skal gjøres, og hvordan maskinen skal gjøre dette
på. Kunstig intelligens vil ha programmert inn problemet som skal løses, men
svaret må finnes ved å lære av sine feil på jakt etter suksess. Kunstig
intelligens vil gå igjennom hundretusenvis av ulike fremgangsmåter i sekundet,
og vil da finne frem til best og raskest mulig løsning. Etter hvert som enkelte
fremgangsmåter ikke fungere vil den, lære av dette og dermed prøve med noe
annet.

For mange kan dette virke skummelt. At en datamaskin kan lære seg såpass mye, uten altfor mye hjelp av mennesker. Samtidig har vi opplevd mange filmer, bøker, serier og annet som har omtalt dette med negativitet. Samtidig må vi tenke på hvilke muligheter dette kan gi oss. Det er mye kunstig intelligens kan hjelpe med, og dette er nok bare begynnelsen. Det jobbes mye med innenfor helsesektoren, på hvordan disse kan diagnostisere og hjelpe mennesker med deres plager. Det vi må jobbe med er å akseptere den teknologiske revolusjonen vi befinner oss i, og deretter tilpasse oss til å passe inn i den kommende verden.

Dette kan du lese mer om i disse artiklene: