kristooid January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hei! Ved denne anledning har vi fått i oppgave av foreleser, Arne Krokan, å skrive om noe vi synes er interessant innen kunstig intelligens. Jeg har derfor valgt, i dette innlegget, å fokusere på kunstig intelligens innen varetransport.

Kunstig intelligens høres muligens litt komplisert ut, så hva er egentlig kunstig intelligens? Jo, «kunstig intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår som intelligent.» (Tidemann, 2020). Et eksempel kan være: «en datamaskin som er i stand til å løse oppgaver uten å få instruksjoner fra et menneske på hvordan den skal gjøre det, har kunstig intelligens.» (Tidemann, 2020).

Typer kunstig Intelligens

Kunstig intelligens kan i grove trekk deles opp i to deler: Maskinlæring og Regelbaserte systemer. «For eksempel foreslår «intelligente» søkemotorer treff på grunnlag av data om tidligere søk og annen brukeradferd. Dette kalles maskinlæring» (Tidemann, 2020).

Maskinlæring har flere nyttige bruksområder i hverdagen, dette kan være alt fra enkle programmer i smarttelefonene våre, og helt til selvkjørende biler. Man tar utgangspunkt i at programmet ikke kan noe til å begynne med, men har mulighet til å lære over tid, på samme måte som oss elever som vil lære mer om digital markedsføring.

Regelbaserte systemer baseres derimot på at vi mennesker programmerer systemer til å gjøre en oppgave på forhånd. Dette gjør at de ikke har mulighet til å lære noe mer enn det som er bestemt på forhånd.

Hvordan vil fremtidens transportsektor se ut?

Som flere kanskje har lagt merke til er det sakte, men sikkert blitt tatt i bruk/utviklet ulike selvkjørende kjøretøy. Eksempelvis har vi en selvkjørende buss nede på Vippetangen i Oslo, eller Dominos prosjekt med pizzalevering via droner:

Dette ble altså prøvd i 2016.

Det er vanskelig å si akkurat når disse typene selvstyrte transportmidlene, som i hovedsak er basert på maskinlæring, blir å erstatte de transportmidlene som blir brukt i dag. Jeg vil derimot si meg sikker på at det vil skje en gang i fremtiden, enten det er om en uke, måned eller år. Slike transportmidler vil trolig overta eller supplementere transporten vi bruker i dag like kjapt som det El-sparkesyklene gjorde i Oslo i 2018-2019.

Kilder:

Tidemann, Axel. (2020, 8. januar). kunstig intelligens. I Store norske leksikon. Hentet 15. januar 2020 fra https://snl.no/kunstig_intelligens