Karandip Singh January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

                           

Hva er
Kunstig Intelligens?

Når
vi ble nylig ferdig med forelesningen til Arne Krokan om kunstig intelligens
ble jeg helt satt ut av hvor langt vi egentlig har kommet med teknologien. Men
før vi snakker om kunstig intelligens’ er det viktig å vite hva det egentlig
er.

Kunstig
Intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor
tilsynelatende framstår som intelligent.

Kunstig
Intelligens brukes nå i telefoner, som brukes av flere mennesker i hverdagen.
Kunstig Intelligens kan også være skremmende, det er da viktig å skape tillit
mellom maskiner og mennesker.

Bilderesultater for Kunstig intelligens"

Kunstig
Intelligens i hverdagen?

Hvis
vi tenker oss Iphonen som er laget av selskapet Apple, har de nå innført en ny
teknologi som heter Face ID. Det dette gjør er at det lar deg logge inn på
telefonen din så raskt den har bekreftet ansiktet ditt. I Kina har de flere
butikker uten ansatte og de blir da registeret med ansiktet når de går inn og
registeret når de går ut. Samme teknologi har også Amazon brukt når de lanserte
Amazon Go. Så verden er godt i gang med å bruke denne teknologien, som da betyr
at enkelte er klare for å ta steget videre i fremtiden.

Bilderesultater for Iphone face id"

Er
Kunstig Intelligens skremmende?

Kunstig
intelligens trenes med data. Så det kan fortløpende komme skjevheter i
datasettene, noe som da kan befeste eksisterende ulikheter og forsterke
forskjellsbehandling.

Eksempelvis
har automatiserte systemer som vurderer da jobbsøknader og peker ut den beste
kandidaten i økt popularitet. Når da slike systemer trener seg opp fra
tidligere ansettelser, vil de kunne prege av skjeve valg. Algoritmen vil ikke
bare videreføre en skjev praksis, men kan også gjøre den vanskeligere å
oppdage.

Forklaringsproblemet: 

Det
som skjer her da er at Kunstig Intelligens får store data for flere
automatiserte beslutninger. Det vil si at vi kommer til å være avhengig av data
de får kommer til å f.eks den beste kandidaten i en jobb sammenheng. Det å
forklare i etterkant da kan være veldig krevende å forstå og forklare hvordan
slike beslutningssystemer fungerer og kommer frem til sine resultater.

Hvem
er ansvarlig?

Hvis
en maskin gjør en oppgave som tidligere ble gjort av en lege, trenger den da
liggende kvalitetssikring? Det er jo utrolig kult at vi har fått maskiner som
kan gjøre en såpass god jobb at leger kan styre droner fra andre steder enn
sykehuset å gjøre operasjon. Men allikevel så kan maskiner svikte og om vi blir
da avhengig av bruket for maskiner så kan det bli enda mer vanskelig å gjøre
noe manuelt igjen.

Hvis
maskiner skulle svikte så har det faktisk kommet retningslinjer for ansvarlig
utvikling og et krav om at selskaper må dekke tap forårsaket av slike systemer.

Bilderesultater for kunstig intelligens skremmende"

Min
egen mening:

Etter
min mening kan Kunstig Intelligens bli veldig viktig for fremtidens utvikling.
Jeg mener selv at maskiner kommer til å bli utrolig viktig for samfunnet videre
i tid. Det viktigste blir å skape tillit til alle de andre som kommer til å
bruke dette, for mange er dette skremmende mens andre ser dette som
revolusjonerende.

Det
er lov til å være redd, mange liker ikke forandringer i verden. Men for at vi
menneskeheten skal ta det store steget videre, så er forandringen veldig
viktig. Det tar selvfølgelig tid får denne tilliten skapes mellom maskiner og
mennesker, men når denne er her så kan vi ta det store steget videre.

Jeg
meg selv mener at Kunstig Intelligens kommer til å skape god tillit men
samtidig være avhengig av denne teknologien til menneskeheten senere i tid.

Bilderesultater for kunstig intelligens skremmende"

Kilder:

https://snl.no/kunstig_intelligens

https://teknologiradet.no/kunstig-intelligens-smart-eller-skremmende/

https://www.digi.no/brandstory/basefarm/brandstory-slik-er-kunstig-intelligens-knyttet-til-iot-og-big-data/454619

https://www.nrk.no/kultur/xl/forskningen-pa-kunstig-intelligens-gar-fort-1.13842025