linnti January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kunstig intelligens og
algoritmer

Kunstig intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor fremstår som intelligent. For eksempel kan en datamaskin ha kunstig intelligens fordi den er i stand til å løse oppgaver uten å få instruksjoner på hvordan det skal gjøres. Den vanligste formen for kunstig intelligens kalles maskinlæring, som foreslår treff basert på tidligere søk. Maskinlæring er en stor del av kunstig intelligens. Da trenes maskiner til å løse en oppgave, og jo flere ganger maskinen utfører oppgaven, jo bedre blir den. Altså, man trener algoritmer til å utføre oppgaver på omtrent samme måte som mennesker ville gjort det.

Bildet er hentet fra forskerforum.no

Algoritmer er utgangspunkter for kunstig intelligens, og det fungerer som et DNA for kunstig intelligens. For at algoritmen skal være riktige, forutsetter det at man har kontroll på skjevheter og at man har riktige data. Kunstig intelligens benyttes for eksempel allerede for å diagnostisere hudkreft, og for å fa et riktig resultat er det spesielt viktig at dataene er riktige når den kunstige intelligensen om noen år antageligvis er så utbredt at det antageligvis har overtatt jobben for mange mennesker på sykehus – i tillegg til andre jobber.

Hva finnes i dag – og hva kommer
til å finnes om noen år?

Allerede i dag kan vi se bruk av kunstig intelligens verden over, blant annet ved bruk av ansiktsgjenkjennelse på mobiler og i selskaper som Amazon. I Norge har vi blant annet selvbetjente kasser, men Amazon Go har utvidet begrepet selvbetjent til de grader. Disse butikkene fungerer slik at man laster ned en app, skanne en QR-kode i inngangen, plukke det man vil ha, før man går rett ut av butikken uten å gå gjennom kassen, da det er kameraer og sensorer i butikken som registrerer varene du plukker med deg. Det finnes få slike butikker foreløpig, men i løpet av få år skal man ikke se bort i fra at det er slike butikker over hele verden. Denne kunstige intelligensen fører til at det i fremtiden vil være få butikkjobber å tilby, og dermed færre jobbmuligheter rundt omkring i verden.

Butikker som Amazon Go benytter seg av kunstig intelligens. Bildet er hentet fra theverge.com

Kunstig intelligens er allerede utbredt i verden den dag i dag, blant annet gjennom bruk av roboter, stemmegjenkjennelse, selvkjørende biler osv., men det er langt i fra så utbredt som det en dag antageligvis kommer til å bli. For eksempel har Tesla allerede en funksjon som samler data om kjøremønster og benytter denne dataen til å forbedre autopiloten i bilene, og det finnes allerede selvkjørende biler, men det er ikke usannsynlig at om noen år vil alle «kjøre» selvkjørende biler.

Konsekvenser av kunstig
intelligens

Utfordringer kan være som jeg nevnte overfor, at det forekommer skjeve resultater. Kunstig intelligens kan føre til forklaringsproblemer da det i fremtiden vil åpne for flere automatiserte beslutninger, for eksempel jobbsøknader eller lån. Men kanskje en av de største konsekvensene, er det som kan skje med folks hverdag og deres jobber. Dersom kunstig intelligens tar over fremtiden, vil det ikke bare være til hjelp, men det vil også kunne ta over jobbene våre.

Kunstig intelligens er både positivt og negativt, da det kan hjelpe mennesker som trenger det og gjøre hverdagen lettere for mange, men det kan også føre til at mange får «for mye» fritid, og for lite å gjøre dersom vi har maskiner som gjør alt for oss. Til slutt vil jeg stille spørsmålet: er kunstig intelligens fremtiden?

– Linn-Therese Skistad

Kilder:

https://teknologiradet.no/kunstig-intelligens-smart-eller-skremmende/

https://snl.no/kunstig_intelligens

https://www.pwc.no/no/teknologi-omstilling/digitalisering-pa-1-2-3/kunstig-intelligens.html