Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi hører stadig oftere om kunstig intelligens, også kalt artificial intelligence (AI), men hva er det?

Artificial intelligence (AI)
Artificial intelligence er teori og utvikling av datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens (Deloitte). Dette kan omfatte oppgaver som oversettelser, selvkjørende biler og talegjenkjenning.

Vi benytter oss av kunstig intelligens flere ganger daglig, uten å tenke over det. For eksempel hver gang vi foretar et Google-søk, vi er i kontakt med chatboter ved bruk av kundeservice og via film- og musikkanbefalinger når vi benytter oss av Netflix og Spotify.

Dette er en teknologi som utvikler seg raskt og kommer til å ha stor innvirkning på alle bransjer og sektorer.

Hvordan kan kunstig intelligens påvirke varehandel og kundenes handlemønster i fremtiden?
Utviklingen vil mest sannsynlig vise at kunstig intelligens vil påvirke varehandelen mer enn hva det allerede gjør i dag. Kanskje spesielt for nettbutikkene.  Antagelsene er at teknologien vil integreres på en måte som gjør at kundene ikke tenker over at kunstig intelligens er i bruk. Mer av handelen kommer til å foregå over nett. Spørsmål til kundeservice vil besvares av chatbot og ulike typer elektronisk sporing og datafangst vil resultere i at nettbutikker vil kunne forutse hva du liker ut i fra tidligere kjøp og styre sin markedsføring ut fra det. Noe som igjen kan være med på å påvirke kjøpemønsteret til de ulike kundene.

Hvis vi tar utgangspunkt i mote og kosmetikk, vil AR (augmentet reality) trolig spille en stor rolle. AR kan tas i bruk i eget hjem der forbrukeren kan prøve klær eller make-up ved hjelp av en AR-app. Kunstig intelligens kan også benyttes for å skreddersy klesplagg eller sko etter kundenes egne ønsker. Denne type teknologi vil gjøre kunden mindre avhengig av fysiske butikker for å gjøre sine innkjøp. Og det vil igjen føre til dramatisk endring for den tradisjonelle varehandelen med butikker og kjøpesentre slik vi kjenner dem idag.

Det er liten tvil om at kunstig intelligens vil bli en viktig del av fremtiden og påvirke ulike deler av næringslivet i mer eller mindre grad. Det vil derfor være viktig for bedriftsledere at de faktisk forstår hva kunstig intelligens er, hvordan de kan tilpasse seg og gjøre de omstillinger som kreves og hvordan de eventuelt kan anvende teknologien i sine bedrifter.

Kilder
https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/tre-ting-vite-kunstig-intelligens-ai.html