Allia Paraveen januar 13, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi ble oppfordret av foreleser Arne Krokan til å skrive om et tema som vi syntes er interessant etter at vi hadde en introduksjon av digitalmarkedsføring. Det er mange temaer innenfor det men jeg øsnsker å skrive om kunstig intelligens. Kort sagt handler kunstig intelligens om teknologi hvor vi tar med oss tidligere erfaringer, idealer og drømmer om demokratiske samfunn er brakt inn i ideer om hvordan nye teknologier forventes å bruke. Teknologi siver inn i veldig mange deler av samfunnet, et eksempel er maskinlæring , hvor man bruker datasystemer til å løse problemer og lære av egne erfaringer.

Et godt eksempel på dette kan være AL datasystemer som skal gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Mange kjente selskaper som Google, Facebook og IMB bruker flere milliarder på datasystemet AL. Dette benyttes av alle disse veletablerte selskaper fordi de ønsker suksess og ønsker å forberede ytelsen samt gi enorme gode driftresultater. Et viktig element for disse bedriftene kan være maskin læring som brukes ved medisin og helse samt databaser for informasjon, det betyr at vi kan være mindre eksponert for bedrageri fordi dette systemet kan finne ut om korttransaksjoner er legitime eller ikke, den kan også finne ut om kjøpssted, tid, hvem det var og hva det var.

Vi har kommet så langt at Google ikke lenger trenger mennesker eller oversettere til å oversette, det vil finnes øreplugger man setter inn i ørene som vil oversette absolutt alt sammen. Det vil ikke lenger være en barriere som hindrer folk i å kommunisere med hverandre, elever trenger lenger ikke å lære andre språk. Denne teknologien vil gjøre samfunnsmessige utfordringer mye enkelere til hvert individ. Det vil gi samfunnet muligheten til å utvikle seg, det som er fascinerende er at det vil være maskiner som skal være så smarte at de vil kunne ta de riktige avgjørelsene uten at de drives av emosjoner.

Eksempel på dette er maskiner innen medisin som avgjør om et menneske skal kobles av en respirator eller ei. Vi mennesker drives ofte av emosjoner, mens teknologien har muligheten til å sorte sammen all informasjon og ta mye raskere avgjørelser som i fleste tilfeller er korrekt. Et annet eksempel er når Amazon brukte algoritmer, algoritmer er datasett med informasjon. Amazon brukte dette til å sortere ut en gruppe mennesker som ble innkalt til et intervju. Her valgte algoritmene flest menn.

Det er fascinerende å se teknologien utvikle seg på så mange nivåer, og den hjelper oss til å løse vanskelige problemer mye raskere. Det jeg er skeptisk til er om vi faktisk kan stole på denne teknologien, det er jo genialt at vi kan snakke med andre mennesker fra et helt annet land med et parr øreplugger uten å måtte lære språket, men kan denne teknologien dekke rommet for det sosialet behovet? Her vil de fleste jobber byttes ut med maskiner, og mennesker vil bli overvåket av databaser. Denne teknologien er jo menneskeskapt og alle mennesker gjør feil. Jeg tror ikke alle mennesker har godt av å bli overvåket og være tilgjengelig i systemet hvor all deres privateinfo ligger, hvem kan misbruke denne informasjonen og krysse den etiske linjen?

Artikell som har blitt brukt: https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/tre-ting-vite-kunstig-intelligens-ai.html