hanneberg januar 29, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

HVA ER KUNSTIG INTELLIGENS? Kunstig intelligens, eller artificial intelligence (AI) er kort sagt datasystemer som kan gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. AI kan være alt fra visuell persepsjon, talegjenkjennelse, beslutningstaking, oversettelser og læring. I løpet av de siste tiårene har kunstig intelligens utviklet seg kraftig, og Big Data, internett, nettskyer og nye algoritmer …