Alexander januar 12, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Da er andre time i DIG2103 over og Arne Krokan skuffer ikke med temaet roboter og kunstig intelligens (artificial intelligence, AI) og hvordan de har gjort vår hverdag enklere, men også oppmerksomme på at de vil erstatte oppgaver/jobber tidligere bare mennesker kunne gjøre før.

I første delen av timen blir vi introdusert til roboter og hvordan de bruker sensorer til å gjenkjenne ansiktsuttrykk og bruke det den har lært til å snakke med mennesker og forstå responser av de den snakker med. vil blir også introdusert til roboter som har formen og ser ut som hunder som kan bære utstyr for militæret og mere avansere robothunder som kan gå over både snø, trapper og fjell. disse robotene kan gjøre mye mer en dette.

Vi har nå roboter som er formet som mennesker og som har utviklet seg til å gjøre gymnastikk og komplekse oppgaver som å lage mat fra bunnen av. Roboter som kan lage mat for deg er allerede på markedet, men om man skulle kjøpe de så ville det koster like mye som et hus. Brukken av roboter kan være alt fra jobber som er repeterende, men også delikate jobber som kirurgi i sykehus på grunn av hvor presise de kan være. Annet bruk for eksempel er slakting av dyr og produksjon av biler. Vi fikk se en Model av hvordan roboter kunne se ved bruk av en røntgen boks som skrotene ble tatt igjennom så robotene viste hvordan de skulle slakte dyrene. Men mye av grunnen for at disse robotene kan gjøre disse tingene er på grunn av deres kunstige intelligens (AI).

Kunstig intelligens blir også brukt i sosiale medier, telefoner og apper som for eksempel Netflix, TikTok, og AI assistenter som Googles Alexa og Apple sin Siri. For å oppsummere det denne forelesingen handlet om er hvordan man bruker, og kan bruke kunstig intelligens og hvor farlig det kan være om man ikke regulerer det og måten kunstig intelligens er brukt.

kunstig intelligens (AI) hva er det?

Her definerer jeg AI likt som beskrevet i Deloitte sin artikkel om «Kunstig intelligens (AI) (Deloitte u.d.) er teori og utvikling av datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens.»

Eksempler av dette er de som jeg har nevnte som hjelper robotene med å kunne gå og se deres omgivelser ved bruk av kunstig syn.

AI blir også brukt til Chatboter som senere brukt til kunde service som raskt kan komme med svar til kunden om det de lurer på. AI er også brukt i produkter som Alexa, Siri. Kunstig syn er i mobiler som bruker ansiktsgjenkjenning. Hver gang du åpner mobilen din så skanner telefonen din ansiktet ditt og ser om det er noen andre en deg selv som prøver å komme seg inn i telefonen din.  

Jeg lurte på hva mer vi bruker AI til og Hvilke faktorer hjelper til med veksten av nye AI? og hvordan kan en bedrift benytte seg av Kunstig intelligens? I Deloitte sin artikkel tar de for seg akkurat dette.  

Hva bruker vi AI til?

Dette er et brett spekter, men som foreleser Arne dekket bra i timen med Robotikk, maskin læring, talegjenkjennelse og naturlig språkbehandling.

Talegjenkjennelse blir for eksempel brukt i TV eller telefoner, og er kjent som å være presise og automatiske transkripsjons programmer som kan ta opp menneskelig tale og gjøre det om til tekst. Skriveprogrammer slikt som Google oversetter, OneNote, Word eller Evernote er kjent for å ha disse funksjonene som nevnt av Marianne Hagelia i forelesningen sammen med Arne Krokan. Artikkelen fra Deloitte nevner også at «Bruksområdene inkluderer medisintranskripsjon, talestyrt skriving, stemmekontroll i datamaskiner, kundeservice og oversettelser.» (Deloitte u.d.)

Hvorfor tar AI av?

Brukken av AI har skutt i været på grunn av dens betydning for effektivisering av arbeids prosesser da AI kan tar seg av de tidkrevende, men enklere oppgavene som for eksempel kundeservice hvor Chatboter tar seg av eller er proaktiv mot kundene og svarer på de oftest stilte spørsmålene. Det avhjelper personellet som da kan hjelpe kundene med de mere avanserte spørsmålene. Betydningen av AI de siste årene har skut i været på grunn av hvor effektive den kan være på områdene nevnt over.

I Deloitte sin artikkel forteller de hvordan: «Næringslivets interesse for kunstig intelligens skutt i været. Venture capital-selskaper investerer milliarder i utvikling og kommersialisering av AI-relaterte produkter og teknologier, samtidig som etablerte teknologiselskaper, som Google, Facebook og IBM, bruker enda flere milliarder på oppkjøp av AI-oppstartsbedrifter.

(Deloitte u.d.)

Hvorfor skal bedrifter bruke AI?

Flere og flere bedrifter har effektivisert blant annet med bruk av Chatboter. Kostnadsbesparelsene er vesentlige og dermed styrker deres konkurransekraft. Dette var et eksempel på bruk av AI. Virksomheter bør studere teknologien for å finne relevante anvendelses områder og igangsetter piloter for å teste ut mulighetene for eget område.

Artikkel: https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/tre-ting-vite-kunstig-intelligens-ai.html

Siterte verk

Deloitte. u.d. https://www2.deloitte.com/. Funnet 01 10, 2021. https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/tre-ting-vite-kunstig-intelligens-ai.html.