zarafazal januar 18, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Verdenen er i konstant endring. Menneskers kreativitet strekker seg langt, langt nok til å kunne utvikle teknologi som kan imitere menneskeheten. Teknologi som kommer til å ha en stor betydning som vil være med på å forme fremtiden og dens kommende generasjoner. Avansert teknologi som mange er redde for men som også mange ser frem til, nemlig kunstig intelligens. Kunstig intelligens er både spennende og skremmende fordi tanken om at menneskeheten kan utvikle intelligense som er på lik linje hvis ikke bedre enn mennesker. Mennesker har en tanke om at vi er unike og spesielle skapninger, men med kunstig intelligens ser vi at vi kan skape noe som er kanksje bedre i ulike situasjoner. Det er både positive og negative sider ved slik intelligense. Kunstig intelligens sammenlignet med oss mennesker kan ansees som overfaldisk fordi den ikke kan ta de samme beslutningene i visse situasjoner som et menneske kan ta.

Kunstig intelligens også kalt for AI kan defineres som datasystemer som er utviklet for å utføre menneskelige oppgaver. Det er menneskelige egenskaper som vi videre overfører til en datamaskin på en måte som tilfredsstiller oss.

Den unge britiske matematikeren Alan Turing utforsket i 1950 om den matematiske mulighten for kunstig intelligense. Turing mente at mennesker bruker den tilgjengelig informasjon og grunner til å ta en beslutninger, så hvorfor kunne ikke maskiner gjøre det samme? Under II verdens krig klarte Turing å utivkle krypteringsmaskinen Engima som krypterte Nazi koder som skulle hjelpe De allierte å vinne krigen. I artikkelen sin «Computing Machinery and Intelligence» (1950) spurte Turing spørsmålet «Can machines think?» som var med på å endre historien videre i fremtiden.

Det er stor forskjell på hvordan fabrikk industrien var i 1990 og hvordan den er idag. Mye av arbeidet er erstattet av automatiserte roboter som har tatt over det tunge arbeidet mennesker måtte ta seg av. Vi kan også se at kunstig intelligens blir brukt en god del i det medisinke feltet under operasjoner, hvor det er mennesket som styrer hva maskinen gjør under operasjonene.

Kunstig itelligens har siden 1950 utivklet seg kraftig fra den tid til nå. Vi kan idag se maskiner som gjør menneskelig arbeid som også har ført til at maskinerier har tatt over mange jobber over tid som igjen har førte til at flere mistet jobbene sine. Dette er fortsatt ansett som et problem, at kunstig intelligens lenger frem i tiden vil ta over jobber som vanligvis utføres av mennesker. Vi kan allerede se på eksempler som selvbetjente kasser som tar over i flere daglivarebutikker som Meny, Ikea og Coop Obs er noen få eksempler på bedrifter som tar mer og mer i bruk av selvbetjente kasser.

Det er ikke bare snakk om automatiserte maskiner som tar over men også droner som nå vil være en del av hjemtransport for kunder som handler online. Amazone er et eksempel på dette som har utviklet en prosess hvor de sender ut droner som vil distribuere pakker til sine kunder under 30 minutter. Det er banebrytende ide som vil en dag være med på å endre logistikkens mønster slik den er idag.

Kunstig intelligens har siden 1950 tallet utviklet seg fra automatiserte maskiner som tar over menneske arbeid til at vi har kunnet utvikle maskiner som gjør det enklere å betale og i noen tilfeller mindre køer. Bedrifter som Amazon har utviklet Amzaon Prime Air som er droner som nå kan distribuere produkter til sine kunde under 30 minutter. Menneskeheten har utviklet en teknologi som er både skremmende men spennende og har fortsatt mye å tilby. Denne teknologien er i konstant uvikling og vil være med på å forme fremtiden fordi verden er nå avhengig av den selv om vi ikke nødvendigvis trenger at den tar over alle former for jobber som er der ute.

Kilder:

https://builtin.com/artificial-intelligence

https://www.amazon.com/Amazon-Prime-Air/b?ie=UTF8&node=8037720011