Martin Svensen februar 20, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det første man ofte tenker på når man hører ordene ”kunstig intelligens” er roboter som man ofte ser i amerikanske action filmer, men hva er egentlig kunstig intelligens eller artificial intelligence på engelsk (AI)?

Enkelt forklart er kunstig intelligens datasystemerman utvikler slik at de er i stand til å gjøre ting som vi mennesker også klarer, som å sanse, oppfatte, lære og ta egne beslutninger. 

https://images.pexels.com/photos/326461/pexels-photo-326461.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&h=750&w=1260

Kunstig intelligens er et felt som blir satset høyt på og det er noe som også øker raskt i markedsverdi. Det er mange store bedrifter og offentlige myndigheter som avsetter store summer penger på grunnforskning og produktutvikling.

Kunstig intelligens er et veldig bredt felt som omfatter mange forskjellige teknologier og det er også flere forskjellige fremgangsmåter for å jobbe med data.

Jeg velger derfor å skrive om noen av de kunstig intelligens-applikasjonene som interesserer meg og som allerede er med på å revolusjonere den digitale markedsføringen.

1. Leadgenerering

Kunstig intelligens kan raskt finkjemme store mengder med data og ved hjelp av dette kan det konstruere sine egne kjøpspersonligheter, dette er noe som også kan brukes til å identifisere kundeemner, på denne måten er det også mulig å vurdere hvor kvalifisert et potensielt lead er. 

Denne typen teknologi vil også kunne bli brukt i forbindelse med rekrutering, der kunstig intelligens vil kunne bli brukt til å finkjemme en stor mengde med CVér og søknader og kan hjelpe til med å luke ut kandidater som ikke er kvalifiserte nok og sette opp snarveier som vil hjelpe en arbeidsgiver med å rekruttere arbeidstakere mer kostnadseffektivt og raskere. 

2. Machine Learning 

Machine Learning eller (ML) er en type teknologi, som tillater maskiner å lære fra tidligere prosesser og handlinger. Denne kunstige intelligens-teknologien kan benyttes av for eksempel markedsførere til lead-generering, søksoptimalisering og til og med gjøre annonserer mer målrettet, slik at hver enkelt person får annonser som er skreddersydd til deres interesser.

Ved bruk av denne typen teknologi (ML) vil maskiner være i stand til å ta egne beslutninger, slik at bedrifter får muligheten til å jobbe med målrettede aktiviteter og kan dermed fokusere sine egne ressurser til mer kreative prosesser.  

3. Atferdsanalyse

Ved hjelp av atferdsanalyser vil markedsførere få en innsikt i hva folk kjøper og hvilke personligheter kundene har, dette er noe som kan analyseres ved hjelp av for eksempel data som blir innsamlet i dag via eksisterende plattformer og nettsteder. Atferdsanalyse sammen med kunstig intelligens gjør det mulig å analysere store mengder med data og deretter kartlegge adferdsmønsteret og individuelle særpreg mye mer nøyaktig og selvfølgelig raskere enn det vi mennesker er i stand til. 

Kilde henvisning:

https://www.meltwater.com/no/blog/slik-transformerer-kunstig-intelligens-markedsføring/

https://snl.no/kunstig_intelligens