Nordmank98 January 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

kilde: https://inspiredelearning.com/blog/machine-learning-can-used-defend-cyberattacks/

Hva er kunstig intelligens?

Jo, det ligger nesten i begrepet selv – intelligens som er kunstig lagd, men her snakker vi om maskiner – så enkelt forklart er kunstig intelligens utviklede datasystemer som er opptatt av å bygge maskiner som er i stand til å utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Noen av aktivitetene datamaskinene med kunstig intelligens har er egenskaper som: talegjenkjenning, læring, kunnskap, oppfatning og evnen til å manipulere og bevege objekter.

Kunstig intelligens gjør det mulig for maskiner å lære av erfaring, tilpasse seg omstendighetene og utføre menneskelignende oppgaver. De fleste AI-eksempler som man hører i dag – fra sjakkspillende datamaskiner til selvkjørende biler – er avhengige av dyp læring og maskinlæring. Ved bruk av disse teknologiene kan datamaskiner bli opplært til å utføre spesifikke oppgaver ved å behandle store datamengder og gjenkjenne mønstre i dataene.

Det finnes to ulike former for kunstig intelligens..

Maskinlæring

Maskinlæring er en del av kunstig intelligens. De fleste ser på det som kunstig intelligens, men det stemmer ikke. Maskinene kan lære og lærer seg selv fra dataene som er blitt gitt til dem. Den liker mer å være en teknikk som får oss til å innse tilstedeværelsen av kunstig intelligens. Denne teknikken bruker algoritmer for å få data, lære og deretter analysere dataene.

Du har sikkert lagt merke til når du får anbefalinger på nettsider, Google eller Facebook, så får du forslag etter dine interesser. Dette gjøres med maskinlæringsalgoritmer som er utviklet for å analysere de nylige søkene, historikken og annen informasjon. Maskinlæring er konsepter med å analysere data og tilbyr anbefalinger basert på læring fra disse punktene. Det har snudd måten å se på show og filmer. Underholdningsbransjen bruker denne algoritmen for å gi passende forslag til seerne på nettkanaler som Netflix og Amazon prime.

Dyp læring

Denne teknikken ligner maskinlæring i en viss sammenheng. Forskjellen mellom disse to er at maskinlæringen trenger litt veiledning for å utføre oppgaven, mens dyp læring av modellen vil gjøre det selv uten innblanding fra progammer. Dyp læring har fått maskiner til fungere som mennesker. I maskinlæring må programmere fikse algoritmen hvis resultatene er upassende, mens de dype læringsmodellene gjør dem selv akkurat som den menneskelige hjernen.

Se for deg at du har satt en kode for at radioen skal slås på når brukeren sier «spill musikk». Maskinlæringsalgoritmen vil da lytte til hele samtalen og søket etter ordet «spill musikk». Hvis den ikke hører det eksakte kommandoen vil den ikke spille lyd. Disse punktene gjør at de er forskjellig fra hverandre. Dyp læring kan lære av sin egen, mens maskinlæring må drives av programmet.

Kilde: https://www.computerweekly.com/news/252449843/Industry-backs-Norways-AI-Powerhouse-project
Positive og negative effekter…

kommer snart.. stay tuned!