martehelen januar 8, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Intelligens kan defineres av ulike elementer. Evnen til å reflektere, kunne forstå logikk, selvinnsikt, læring, å kunne huske, problemløsning og anerkjenne følelser er ofte de punktene man forbinder med intelligens. Men hva skjer egentlig når man lærer en robot, altså en maskin programmert av en computer, disse elementene? Nemlig, kunstig intelligens. Mange tenker kanskje, «kan en datamaskin virkelig være intelligent?». Ja, mener forskere.   

Det startet allerede i 1947 da Alan Turing, en engelsk forsker, psykolog og matematiker stilte spørsmål rundt konseptet om algoritmer, og om en maskin var kapabel til å prate som et menneske. Turing testen ble utført ved at en professor gjennomførte anonyme samtaler med en gruppe mennesker hvor en av respondentene var en robot. Målet var at om professoren ikke klarte å skille roboten fra menneskene, ville roboten bestå testen og derav være intelligent.


(https://goo.gl/RbFwvq)

Men hva kan utfallet bli, når en datamaskin blir smart, kanskje til og med smart nok til å overgå menneskeheten? En skremmende uttalelse tenker du, men det er ikke lenger snakk om «hvis» men om «når». Noen tenker kanskje science-fiction, eller at dette er for langt inn i fremtiden til å reflektere rundt. Feil. Dette har allerede startet, og skjer akkurat nå. AI, eller artificial intelligence har allerede utkonkurrert menneskeheten på flere ulike felt. For eksempel det å gjenkjenne ansikter, oppdage svulster og andre helsemessige sykdommer eller å lese på lepper. AI vil også kunne bli bedre enn mennesket i jobber som: industriarbeid, lærer, lege, advokat, tannlege, piloter, butikkselger, servitør, kontorarbeid osv.

Når dette er sagt er det åpenbart områder roboter ikke har overgått menneskeheten på, enda. Punkter som: å prosessere informasjon ved å bruke minst mulig «krefter» er noe mennesket håndterer bedre enn AI. Et barn kan også enklere gjenkjenne tall og bokstaver etter å ha sett det én gang, for AI vil denne prosessen kreve enorme mengder datainnsamling. I enkelte tilfeller klarer også mennesket å finne løsninger på problemer raskere enn AI. Dette fordi en robot vil søke gjennom alle de mulige løsningene som eksisterer, som igjen krever enorme mengder av data. Til syvende og sist er det også de åpenbare ulikhetene som kjøtt og blod vs. Titan og stål.

Det bør også nevnes at det er et ganske klart skille mellom det å være intelligent, og det å være bevisst. Bevissthet er ikke noe roboter innehar, hvertfall ikke per dags dato. Altså det å annerkjenne situasjonen du er i, eller å kunne oppfatte forholdet mellom jeg-et og miljøet du befinner deg i, kan være definisjoner på bevissthet. Ettersom bevissthet er knyttet mye til sansene våre, gjør dette det vanskelig å generere akkurat hvor i hjernen bevisstheten oppstår. Derav, vanskelig å gjenskape i en datamaskin.

AI per dags dato vil kun lære seg det du vil at den skal lære, nesten akkurat som et lite barn. Lærer du den for eks. å være rasist vil den bli rasist. Lærer du den å være høflig vil den være høflig, osv. Men hva om maskinen etter hvert vil kunne utvikle seg selv? Ta over sin egen læring? Omprogrammere og re-designe på egenhånd? Stephen Hawking sier i et intervju med magasinet Wired at denne teknologien vil kunne sette en stopper for det vi i dag kjenner som menneskeheten. Vi vil ikke lenger klare å følge med på utviklingen, og konkurransen vil bli for sterk grunnet våre biologiske begrensninger og saktegående evolusjon.

Samtidig setter jeg spørsmål ved om det er menneskeheten i seg selv som utformer disse momentene, av grådighet, nysgjerrighet og et evig jag etter å utvikle. Og hvorvidt disse kan slå tilbake på oss selv. Så kanskje pekefingeren her må stilles mot menneskeheten og skaperne bak disse teknologiske utviklingene, istedenfor maskinene i seg selv.

Kan vi egentlig skylde på noen andre enn oss selv, om det Stephen Hawking frykter viser seg å bli en virkelighet?

 

 

 

Referanser:

Tegmark, Max 2016 “Benefits & Risks of artificial intelligence” https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/

A&E Television Networks, 2017 “Alan Turing” https://www.biography.com/people/alan-turing-9512017
Christiansen, Atle 2017 “Kunstig intelligens kan hjelpe leger” https://forskning.no/2017/03/kunstig-intelligens-kan-hjelpe-leger/produsert-og-finansiert-av/universitetet-i-agderhttp://
Treborg, Ingrid 2017 “Stephen Hawking advarer: Dette kan bli menneskehetens død” www.tv2.no/a/9467927/