andreahopen January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

(cw.no)

Når vi hører om kunstig intelligens er det lett å bli skremt og tenke at det ikke er mulig at en robot kan gjøre det samme som vi mennesker gjør. Det er ikke lett for oss mennesker å slippe kontroll til fordel for det nye og det ukjente. Men om vi liker det eller ei, kommer det en ny tid der vi endrer måten å handle og arbeider på. 

Hva er kunstig intelligens? 

«Kunstig intelligens er teori og utvikling av datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens». (deloitte.com)

Kunstig intelligens (AI) er når en maskin stimulerer menneskelig intelligens, som kjennetegnes ved at maskinen jobber og reagerer som et menneske. Eksempel på dette kan være læring, planlegging og kalkulering, etc. Maskinlæring er en slags gren innenfor AI. Det handler om hvordan en maskin kan lære, få nye kunnskaper og nye ferdigheter uten å være direkte programmert for det, men ved å behandle informasjonen selv. 

Kunstig intelligens blir stadig mer aktuelt på de fleste områder i samfunnet og næringslivet. De siste årene har AI skutt fart og blitt mer og mer relevant innenfor de fleste områder i samfunnet. Dette er et område det er mulig å kapre en andel av, derav stor konkurranse. Flere selskaper investerer store summer av produkter og teknologier som er AI-relaterte og selskap som Google, bruker enda mer penger på å kjøpe opp disse bedriftene. 

Noen oppgaver i samfunnet er AI mer relevant i, enn andre. Talegjenkjennelse, læring og oversettelse er oppgaver som er svært relevante og som kan utvikles i stor grad ved bruk av AI. Som vi snakket om i forelesning med Arne, angående oversettelse, er dette noe som har blitt og som fortsetter å bli utviklet i en positiv grad. Det fører til at det blir lettere for alle mennesker å kommunisere med hverandre på tvers.

Kommer teknologien til å ta over arbeidsmarkedet? 

Utviklingen av kunstig intelligens har økt og kommer bare til å fortsette i den retning. Skandinaviske forskere mener at halvparten av dagens yrker har forsvunnet og er erstattet av teknologi innen 20 år, noe som er skremmende å tenke på. Klart at dette kan være svært positivt for noen yrker, for eksempel regnskap og kontorarbeid. Dette er jo jobber som for mange, preger livsstilen i form av at de får varige plager av å sitte mye foran PC. 

Men; vil teknologien klare å skape like mange nye jobber som den ødelegger gamle? Dette henger sammen med utdanningen de unge skal ta i dag. Det har lenge vært snakk om at vi trenger flere som tar fagbrev, er dette så lurt når det er fagområder som er lette å erstatte med roboter? Kanskje vi heller trenger noen som er flinke til å programmere robotene. Vi utvikler et samfunn der vi verken møter eller trenger mennesker for å handle i butikk, fikse bil eller kjøre oss fra A til B. 

Teknologi og handel – en lovende kombinasjon? 

Kunstig intelligens har i stor grad endret hvordan både fysiske butikker og nettbutikker interagerer med kundene. De fleste butikker satser stort på netthandel alt ifra interiør, klær, sko eller matvarer. Det er her markedet kommer til å være og dominere om ikke lang tid.

Amazon Go lanserte i 2018 en høyteknologisk butikk hvor du bare kan ta varene dine og gå, som blir sett på som fremtidens dagligvarebutikk. Samtidig er det flere spørsmål man må stille seg rundt kunstig intelligens. Hva skjer med de so mister jobben som kassemedarbeider når teknologien tar over? Det er viktig å sørge for at skaden blir minst mulig og at det blir lagt til rette for nye og flere jobber som krever det menneskelige som en robot har vanskeligere for å erstatte.

Kunstig intelligens i biler

Tesla tok i 2019 et nytt steg mot selvkjørende biler, som foreløpig eksisterer i de færreste biler. Her spiller det etiske inn i enda større grad; hvem er ansvarlig om bilen krasjer? Er det forsvarlig å overlate all kontroll til bilen? Det er mange spørsmål som må bli tatt hensyn til, ikke minst kommer vi forbrukere til å tenke på en ny måte i valg av bil. Ved en verden med selvkjørende biler, er ikke lenger bilens funksjon viktig men hvor god programvare bilen har og sikkerhetsgarantien. 

Kilder:

https://www.cw.no/artikkel/fredagstech/kunstig-intelligens-gav-godt-over-10-prosent-mer-handel

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/tre-ting-vite-kunstig-intelligens-ai.html

https://e24.no/teknologi/i/JorJER/fremtidens-arbeidsliv-halvparten-av-dagens-jobber-kan-bli-erstattet-av-maskiner-innen-20-aar

https://ehealthresearch.no/nyheter/2019/kunstig-intelligens-konferanse-i-bodo-i-2019

https://www.motor.no/artikler/2018/august/tesla-oppgraderer-teknologien/

https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/EWL4Ga/amazon-har-lansert-en-hyteknologisk-butikk-hvor-du-bare-kan-ta-varene