Emeline Braatlund Larsen January 17, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Første faglige time startet svært interessant. Arne Krokan, foreleser i Digital Økonomi og forretningsmodeller introduserte oss for emnet, og jeg ble svært fascinert. Har du tenkt over at for 10 år siden fantes ikke Google Chrome, Instagram, AirBnB, Snapchat, iPad eller App Store? Dette fikk meg til å tenke over hvor stor utvikling det har vært de siste tiårene, og at utviklingen fremover vil bli enda større.

Bilde hentet fra KunstigIntelligens.org.

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det finnes mange temaer innenfor dette fagområdet, og ett av dem er kunstig intelligens. Kunstig intelligens (Artificial Intelligence) er et begrep vi blir eksponert for i mye større grad enn før. Og i første time fikk vi en god introduksjon til dette tema. For å forstå hva kunstig intelligens faktisk er, har jeg funnet en god definisjon fra det store norske leksikon. “Kunstig intelligens er forskings- og utviklingsfelt innenfor datateknologien som benytter teoretiske og eksperimentelle dataverktøy til å studere intelligent atferd, og som bruker resultatene til å konstruere datasystemer som er «intelligente» i den forstand at de er i stand til å løse problemer og lære av egne erfaringer”.

Det finnes mange eksempler på at kunstig intelligens kan være svært positivt. Kunstig intelligens er flinkere til å diagnostisere pasienter enn leger, skriver forskning.no. Dette synes jeg er ekstremt interessant. I timen fortalte nemlig Arne Krokan at kunstig intelligens i fjor kunne vise leger at pasienten som lå i koma ville kunne våkne innen ett år. Legen mente at håpet var ute, og at respiratoren måtte slås av. Men legene ga det en sjanse og pasienten våknet. Dette tyder på at vi kanskje burde være mer positive og åpne for ny teknologi og digitalisering enn det vi er i dag.

Et annet eksempel på at kunstig intelligens kan ha sine positive fordeler er da et japansk AI-program skrev en kort roman, og kom til finalen i en litterær konkurranse. Dette viser at kunstig intelligens kan komme mye lenger enn oss mennesker. De kan derfor kanskje hjelpe oss til å løse de store problemene vi har i samfunnet, og hjelpe oss til å komme mye lenger i fremtiden. Vi kan derfor spørre oss selv om vi vil legge vekt på kunstig intelligens eller naturlig dumhet i fremtiden.

// Vet du egentlig forskjellen på kunstig intelligens og roboter?

Da jeg skulle skrive dette innlegget var jeg usikker på forskjellen på kunstig intelligens og roboter. Jeg fant en god artikkel, skrevet av Sofia Schultz der hun forklarer nettopp dette på en god måte. Hun skriver: “Kunstig intelligens som vi ofte assosierer med roboter, er en programvare og ikke en robot. Vi kan si at roboter er kroppen til kunstig intelligens, mens kunstig intelligens er hjernen som styrer roboten. Allerede i dag har vi implementert kunstig intelligens i våre liv, våre smarttelefoner er full av kunstig intelligens som Siri, Google Maps og ikke minst søkemotoren Google!”.

/ Emeline Braatlund Larsen