izialine January 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kunstig intelligens, et ord vi ser og hører om ofte i hverdagen. Blant annet nye produkter som påstår de har KI eller nye oppfinnelser basert KI, i tillegg til ulike tjenester vi enten har sett på nettet eller opplevd selv som benytter seg av kunstig intelligens. Dette er altså ett fenomen vi ser konstant rundt oss i den digitale verden, men hva er det egentlig og hvordan vil det påvirke måten vi handler på i fremtiden?

Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er en form for datavitenskap som skal utvikle intelligente maskiner. Maskinene skal reagere og opptre med menneskelige trekk, og må lære og observere på egenhånd. Dette kreves en viss evne til å oppfatte sekvenser og mønster i utførelsen av en oppgave, for så å implementere den.

Det kan argumenteres hvorvidt kunstig intelligens bare er teknologiske produkter, slik som talende roboter eller selvkjørende biler. Der mange mener det er nettopp dette kunstig intelligens er, kan det også sies å være fremtidens teknologi som alltid vil variere fra tiår til tiår. I en artikkel skrevet i Forbes forklares det hvordan kunstig intelligens går tilbake til da mennesker begynte å tilskrive intelligens til objekter, og har utviklet seg enormt siden den tid.

Hvordan påvirker dette måten vi handler på?

Kunstig intelligens vil påvirke oss og måten vi handler, på mange måter de neste årene. For eksempel vil kaffebarer og restauranter komme til å erstatte sine kokker og baristaer med robotiske armer som lager maten til deg. Moley er nettopp dette, en mekanisk arm som har observert kokker lage mat og etterligner dem slik at den lager mat på lik måte. Dette kan sies å være mer tidseffektivt, og det kan gjøre at flere tar turen innom en kafé eller restaurant da det kan være kortere ventetid.

Et annet eksempel på hvordan kunstig intelligens kommer til å endre våre handlemåter, er butikken «Amazon Go«, åpnet ab Amazon. Butikken har ikke noe form for kassesystem med manuell betaling, men istedenfor blir hver person analysert av flere hundre kameraer i butikkens tak, og alle varer kunden plukker med seg blir registrert. På denne måten trenger man hverken å vente i kø for å betale, man trenger ikke et fysisk betalingsmiddel og heller ikke å snakke med noen. Dette kan gjøre det enklere for folk å kjøpe mer og oftere, dersom det å handle blir en raskere oppgave.

I tillegg kan det også være et godt triks for å få folk til å kjøpe for mer, der de ikke føler de «betaler» i like stor grad som før. Når man ikke trenger å fysisk betale for noe, er følelsen om å få noe gratis større, noe som igjen kan gi en større glede av å handle.

En annen måte kunstig intelligens påvirker oss på er ved å samle inn dataene våre. Dette kan være nyttig for bedrifter, og er med på å optimalisere og øke salg. Der det kan være vanskelig å finne all data til kunder i CRM-systemer, eller at det rett og slett ikke er nok tid og ansatte til dette, vil det være mer effektivt å få dette gjort av et datasystem. Gjennom å optimalisere og utnytte dataene som samles inn av kundene, vil det også være enklere å se mønstrene kundene har i sine kjøp. Dette gjør det mulig å kjøre veldig spesifikke reklamer, også kalt «targeted advertisement», mot enkeltkunder. Dette har stor effekt, og slike datasystemer kjenner ofte kundene bedre enn de kjenner seg selv. Kunstig intelligens klarer til og med å identifisere nye kunder, gjennom tilfeldige personers kjøpsvaner på nett.

Kilder:
https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/08/20/what-is-artificial-intelligence/#2d2663df306f

https://www.techopedia.com/definition/190/artificial-intelligence-ai

https://www.marketingaiinstitute.com/blog/ai-in-advertising