eirillhoff January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det siste tiåret har kunstig intelligens vært et økende samtaleemne. Debatten utspiller seg om datamaskinene vil bli menneskets undergang, eller et nødvendig hjelpemiddel for fremtiden.

Hva kunstig intelligens er

Kunstig intelligens eller artificial intelligens (AI) handler om å utvikle datasystemer til å kunne gjøre oppgaver som et menneske. Dette vil si at maskinen selv kan lære ut ifra erfaringer, eller gjennom programmering. 

Det skilles mellom maskinlæring, og ekspertsystemer. Maskinlæring betyr at systemet handler som følge av minne. Ved hjelp av dette blir det selv bedre, jo flere ganger det utfører oppgaver.

Ekspertsystemer er det motsatte. Her har systemet blitt programmert med instrukser til å utføre oppgaver. Ofte gjennom å sammenligne det med et menneske, noe som er dyrere enn maskinlæring. 

Hva det betyr for fremtiden

Satsingen på AI er høy innen flere ulike næringer. Som nevnt i forrige innlegg er autonome biler et satsingsområde innen AI. Dette skal bidra til mindre klimautslipp, effektivitet og kortere køer. Men det stilles også spørsmål til hvor trygt det er. 

Mindre arbeidsplasser og lønnskostnader

AI skal kunne automatisere prosesser som vanligvis ville krevd menneskelig arbeidskraft i flere ulike bransjer. Ved å lære seg de menneskelige metodene som maskin, kan man spare kostnader som ellers ville gått til lønn. For eksempel i en fabrikk, eller en butikk med selvbetjente kasser. Dette er positivt for bedriftene, men fjerner arbeidsplasser.

Forbedrer folkehelse

Mange blir unødvendig behandlet som følge av feiltolking ved røntgenbilder. Datasystemer som benytter AI har vist seg å kunne fange opp for eksempel kreft, bedre enn radiografer selv.  I et studie fra nature der 90 000 kvinner ble testet for brystkreft, sank andelen oversette risikoer med 2,7 prosent ved hjelp av AI.

Ikke et menneske

AI kommer med både fordeler og ulemper for fremtiden. Det kan bidra til automatiske prosesser og bedre resultater enn fra mennesker. Men noe man bør tenke over er at selv om maskinene kan oppføre seg som et menneske, vil de ikke ha samme selvbevissthet og verdier.

– Eirill Hoff

Kilder:

https://snl.no/kunstig_intelligens

https://teknologiradet.no/kunstig-intelligens-smart-eller-skremmende/

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1799-6.epdf?referrer_access_token=wsEMFVzE7d498K4_cWsiltRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0M5zwPVx5jT4z_z-YkUZTBTbM27UWphyoF6vHoR667kKgqCi8GNWj2oxgaEK9QGM_IurywsmLuy55SQ7zLhN1w2PP8xyLENTDrX9WSxGhhJyStKcU7vGDuf95dNqUay8vJNKHD0cUHo3S9xHdNCr5bDh4Voe3FgZzKwRAvp1-AlWA%3D%3D&tracking_referrer=www.bbc.com