nicksiri februar 6, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette innlegget skal jeg skrive litt om Kunstig Intelligens,
et aktuelt tema som er spennende å lære litt om. Fascinerende temaer som
foreleseren snakket om var blant annet ‘’robotdommer’’ og ‘’robotbarnevakter’’.
Robotbarnevakter er faktisk noe som har blitt innført i Kina og stadig flere
kjøper det.

Hva er Kunstig Intelligens?

De siste årene har næringslivets interesse for kunstig
intelligens vært svært høyt. Det blir stadig mer aktuelt for næringslivet.
Stadig flere og flere teknologiselskaper som Google, Facebook og IBM, bruker
flere milliarder på oppkjøp av Al-oppstartsbedrifter.

Kunstig intelligens eller Artificial Intelligence– AI er et bredt begrep som dekker alt fra dedikerte oppgaver en datamaskin kan gjøre veldig bra som å identifisere innhold i bilder eller spille sjakk, til generell kunstig intelligens som er systemer som kan trenes til nær sagt hva som helst.

robot playing piano

Utvikling av datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. De siste tiårene har en rekke faktorer bidratt til fremskritt i AI som Big data, Internett og nettskyen, og nye algoritmer innen maskinlæring er viktige for kunstig intelligens.

Hva betyr dette for deg?

‘’Robotdommer’’ eller menneskelig dommer

I framtiden vil kunstig intelligens kunne hjelpe til med
bestemte oppgaver som i dag krever jobb fra et menneske som f.eks.
saksbehandling eller bildegjenkjenning.

I forelesningen hadde vi snakket om ‘’robotdommer’’ i stedet for menneskelig dommer, og ba oss diskutere. Dette er noe jeg ikke er helt med på, nå vet jeg ikke veldig mye om hvordan Kunstig Intelligens eller en robot registrer følelser og sympati. Men jeg mener at de ikke kan gjøre det like godt som et menneske kan.

Se for deg at du blir dømt for å kjøre veldig fort, dette
avhenger av at du gjør for å kunne redde en venn som er kritisk skadet. Du
kjører alt for fort, og straffen blir bot og fengsel. Spørsmålet er da om en
robot kan vise sympati og empati, og dermed kan minske straffen eller ikke? Derfor
er jeg litt skeptisk til ‘’robotdommer’’.

Robot erstatter en barnevakt?

Vi snakket også om ‘’robotbarnevakter’’ i timen. I Kina kan man kjøpe en robot som kan underholde barnet ditt når du ikke er hjemme. Skremmende? Ja, jeg synes at det er litt skremmende.

Er robotbarnevakt barnets nye bestevenn? ‘’Flere og flere travle kinesiske foreldre lar 4-8 åringer være hjemme med en robot som både underholder og underviser ungene’’. (komputer 15. juni 2016)

Min mening; jeg synes Kunstig Intelligens er veldig spennende og skummelt. Den har sine fordeler og ulemper, men om jeg skulle noen gang finne en barnevakt ville jeg aldri kunne ha erstattet det med en robot.  

Kilder

https://www.pwc.no/no/teknologi-omstilling/digitalisering-pa-1-2-3/kunstig-intelligens.html

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/tre-ting-vite-kunstig-intelligens-ai.html

https://komputer.no/it-og-samfunn/ny-teknologi/dropp-barnevakten-kjop-en-robot-i-stedet

Bilder:

https://unsplash.com/photos/U3sOwViXhkY

https://unsplash.com/photos/jIBMSMs4_kA

https://unsplash.com/photos/K21Dn4OVxNw