martinenchristiansen januar 9, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen


Kunstig intelligens,
også kalt artificial intelligence (AI) blir stadig mer utbredt rundt om i
verden, og de siste årene har det vært spesielt mye fokus på kunstig
intelligens i media, og frykten for at roboter skal ta over for mennesker i næringslivet.
Kunstig intelligens kan i følge deloitte forklares som en teori og utvikling av
datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever
menneskelig intelligens. Faktorer som økt datakraft med kraftige prosesser,
internett, big data samt nye algoritmer innen maskinlæring har vært med på revolusjoneringen
av kunstig intelligens.

Mange
forbinder kunstig intelligens med roboter, men det er mye mer enn det. Kunstig
intelligens er en programvare eller et datasystem som blant annet kan brukes
til å identifisere objekter, aktiviteter eller hendelser i bilder. Det kan også
brukes til ansiktsgjenkjennelse, analyse innen medisin for å styrke prognoser
og så videre. Denne delen av kunstig intelligens blir kalt «pragmatic AL», og
er en kombinasjon av forskjellige plattformer og løsninger. «Pure AL» er derimot
teknologi som hovedsakelig oppfører seg slik som mennesker, og det er denne siden
av kunstig intelligens media ofte skaper frykt omkring. Kunstig intelligens
gjør det i praksis mulig å skape roboter som kan jobbe sammen med mennesker og
utføre de samme oppgavene som mennesker gjør i dag – men hvilke konsekvenser
vil dette ha for våre liv?

Første gang
jeg hørte om kunstig intelligens tenkte jeg ikke noe særlig over hvilke
konsekvenser dette kunne ha. I dag ser jeg at det er stor sannsynlighet for at
kunstig intelligens vil kunne ta over flere av menneskets jobber. Allerede i dag
ser vi at Norge er godt i gang med testingen av selvkjørende busser, ved hjelp
av kunstig intelligens. Dersom dette blir etablert i det norske samfunn (noe
det mest sannsynlig vil), vil mange bussjåfører miste jobbene sine. Personlig
vet jeg ikke hvor trygg jeg ville følt meg i en selvkjørende buss eller bil. I
følge en analyserapport fra PWC ser man at over ti millioner briter i
transport, produksjon, engros og detaljhandel kan miste jobbene sine som følge
av robotisering innen 2030.

Det kan
være skummelt å tenke på hva den teknologiske utviklingen faktisk kan gjøre med
mange folk sine hverdager og liv. Likevel så tror jeg at dersom man klarer å
implementere og håndtere kunstig intelligens på riktig måte – slik at datasystemer
og roboter samhandler med mennesker – i stedet for å erstatte de – så vil det
kunne skape en positiv teknologisk revolusjon. Den kunstige intelligensen kan
gjøre menneskets arbeid enklere, samtidig som bedrifter blir mer effektive og lønnsomme.
En robot blir ikke sliten, og den trenger heller ikke hvile, slik som en vanlig
arbeider. På denne måten kan bedrifter få gjort mye arbeid på kortere tid. Som
sluttbruker vil man også få en forbedret kundeopplevelse, ved at nettsider og
tjenester blir smartere, og vet hva mennesket er opptatt av og trenger.

Selv om mange jobber allerede er blitt automatisert eller robotisert bort, er det ingen som vet hvordan dette vil utvikle seg. Personlig tror jeg at det både kan være positivt og negativt for oss mennesker. Det kan være positivt ved at det kan forenkle våre arbeidsoppgaver og hverdagslige aktiviteter, i mens det kan være negativt i den forstand at noen jobber vil forsvinne, spesielt jobber som lager, kundeservice og så videre.


Kilder brukt i dette innlegget:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/tre-ting-vite-kunstig-intelligens-ai.html

https://e24.no/digital/kunstig-intelligens/ny-rapport-roboter-kan-ta-jobbene-fra-10-millioner-briter-innen-2030/23958048