Robert January 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Du har sikkert i flere sammenhenger hørt uttrykket kunstig intelligens, eller Artificial Intelligence. Uttrykket blir stadig hyppigere brukt, og noen spådommer har vært at fenomenet vil påvirke oss mer og mer. Vi skal se litt nærmere på hva det er, og hvordan det kan påvirke måten vi handler på i tiden fremover.

Hva er kunstig intelligens?

Teknologirådet forklarer kunstig intelligens på denne måten:

«Kunstig intelligens (KI) handler om å utvikle datasystemer som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i ulike situasjoner og miljøer» (Teknologirådet, 2017)

Kunstig intelligens vil si at man utvikler datasystemer som skal kunne utføre oppgaver som til vanlig har behov for menneskelig intelligens. De skal kunne løse samme oppgaver som vi mennesker gjør, men på en bedre og mer effektiv måte. Det kan brukes innenfor områder som bildegjenkjenning, søkeoptimalisering tekst og tale, chatboter eller selvkjørende biler. En underkategori innenfor kunstig intelligens er maskinlæring som handler om systemer som lærer underveis. For å kunne gjøre en handling hentes det ut store mengder data, finner et mønster og handler deretter. Programmet kan ingenting fra starten av, men er i stand til å lære, steg for steg, på grunnlag av de erfaringer som gjøres. Dette er samme fremgansmåte som for alle som skal lære seg noe nytt.

Bilde hentet fra Unsplash.com

Amazon med nyskapende konsept

De siste årene har vært dramatiske for handelsstanden i Norge. Tall fra Dagens Næringsliv viser at over 1000 virksomheter måtte lukke dørene i 2018. Eksempler er store kjeder som Superdry og Vita. Vi ser også en tendens i dagligvarebutikker der kassamedarbeidere delvis blir byttet ut til fordel for selvbetjeningskasser. Dette gjøres for å effektivisere kundereisen, og bedrifter bruker denne formen for teknologi til sin fordel.

En av bedriftene, som lenge har brukt kunstig intelligens, er Amazon. De har da hatt konkurransemessige fortrinn til andre virksomheter. I 2016 startet dagligvarebutikken Amazon Go. Butikken er ubemannet og lar kundene plukke varene sine selv og gå. Det hele fungerer ved at kunden får tilgang til butikken gjennom en app. Ved hjelp av sensorer og deep learning-teknologi registreres varene kundene handler i en virtuell handlevogn. I en slik butikk slipper man å stå i kø og kan styre hele kundereisen selv. Butikken har ikke ansatte, så den sosiale kontakten mange mennesker ønsker, uteblir.

Forberedt på overgang

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nordmenns kjøpevaner på nett øker. I 2019 handlet åtte av ti nordmenn mellom 16-79 på Internett. I takt med at denne formen for handel øker, er det viktig at virksomhetene legger forholdene til rette for forbrukerne. Telenor forteller at Princess er en av de første kjedene, som gjør dette. De har innført kunstig intelligens gjennom en chatbot. Denne sørger for å være mobil 24 timer i døgnet, og gir kunden svar umiddelbart. Slik sørger de for å tilfredsstille kundene på en bedre måte og effektivisere kundeservicen.

Vi ser også flere andre store virksomheter som forbereder seg på den digitale transformasjonen. Klesgiganten Hennes & Mauritz har tatt flere grep. De har innført Click&Collect og In-Store Mode, der kundene i utvalgte butikker kan bruke kjedens app, som et digitalt shoppingalternativ. Her kan de se hvilke produkter som finnes tilgjengelig. Samtidig er de i gang med test av en app, som heter «perfect fit». Den sørger for at kundene kan prøve klærne via mobilen. I denne appen vil kunden få frem en avatar der de kan ta bilder av seg selv fra forskjellige vinkler. Videre skal brukeren kunne få prøve klærne virtuelt, for å få et inntrykk av hvordan de passer på avataren.

Bilde hentet fra Unsplash.com

Hvordan ser fremtiden ut?

Det er ingen tvil om at teknologien stadig tar nye
skritt og at kunstig intelligens går fremover. Det er viktig for butikker og
virksomheter å kunne ta i bruk disse virkemidlene slik at de er forberedt på
fremtiden. Selv om det kommer nye spennende alternativer som innebærer kunstig
intelligens, så trenger det likevel ikke å bety at den fysiske handelen kommer
til å dø ut. Mange synes det er praktisk å kunne gå til en fysisk butikk. De
foretrekker å gå å handle med venner, og det sosiale som følger med.  Ved å handle i fysiske butikker, så kan de få
svar på spørsmål som maskiner ikke kan. Mange vil gjerne prøve klær, sko sminke
og annet fysisk på kroppen, enn at det skal foregå i en virtuell verden. Likevel
kan dette være en tilpasningsprosess, som gjør at mange mennesker venner seg
til tanken etter hvert. Bare fremtiden vil vise.

Hvordan handler du selv, og hvordan tror du fremtidens handel vil se ut?

Bilder hentet fra Unsplash.com:

https://unsplash.com/photos/Q59HmzK38eQ

https://unsplash.com/photos/dRMQiAubdws

Kilder:

Amazon. Hentet 14.01.2020 fra: https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=16008589011

Dagens Næringsliv. Sist oppdatert: oktober 2020. «Kan kunstig intelligens stoppe butikkdøden?». Hentet 14.01.2020 fra: https://www.dn.no/teknologi/kan-kunstig-intelligens-stoppe-butikkdoden/2-1-692555

Ehandel. Sist oppdatert: 12.02.2019. «Utvider omnikanalen ytterligere: H&M skal redusere returer med ny AI- app». Hentet 14.01.2020 fra: https://no.ehandel.com/artikler/h-m-skal-redusere-returer-med-ny-ai-app/457865

Statistisk Sentralbyrå. Sist oppdatert: 29.08.2019. «Åtte av ti har handlet på nett det siste året». Hentet 14.01.2020 fra: https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/atte-av-ti-har-handlet-pa-nett-det-siste-aret

Teknologirådet. Sist oppdatert: 26.01.2017. «Kunstig intelligens: smart eller skremmende?». Hentet 14.01.2020 fra: https://teknologiradet.no/kunstig-intelligens-smart-eller-skremmende/

Telenor. Sist oppdatert: 10.12.2018. «- Butikkenes største feilgrep vil være å ikke gjøre noe i det hele tatt». Hentet 14.01.2020 fra: https://www.telenor.no/bedrift/aktuelt/digitalisering/princess.jsp