Madelenbodahl January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Bilderesultat for kunstig intelligens
Bilde lånt fra https://www.visolit.no/artikler/infographic-kunstig-intelligens-hvordan-ser-fremtiden-ut

Næringslivets interesse for kunstig intelligens har i løpet av de siste årene økt betraktelig, og forventer å vokse enda mer fremover. Flere selskaper investerer milliarder av kroner i utviklingen og kommersialiseringen av Al – relaterte produkter og teknologier. Men hva er egentlig Al? Kunstig intelligens (Al) kan defineres og forklares på en enkel og forståelig måte;

«Kunstig intelligens (Al) er en teori og utvikling av datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens»

Slik som
definisjonen over forklarer, handler Al om å utvikle datasystemer som kan lære
av egne erfaringer og løse problemer i ulike situasjoner og miljøer. Slik sett
vil disse maskinene ligne mer på mennesker, men kan de blir for smarte for vårt
eget beste? Er dette smart eller skremmende? Det vet jeg ikke helt, men jeg vet
at dette også kan være med på å gjøre livet bedre for hver enkelt av oss. Som
alt annet vil det alltid være positive og negative sider ved en slik utvikling.

Utfordringer og muligheter?

I årene som kommer vil den kunstig intelligensen både by på utfordringer, men også utallige muligheter. For å få en oversikt over hva fremtiden faktisk bringer skal vi se på noe av teknologien og hvordan den kunstige intelligensen vil endre måten vi handler på i fremtiden.

Først og fremst kan vi se på Computer vision som stadig blir en større del av samfunnet og hverdagen vår. Dette dreier seg blant annet om datamaskiners evne til å identifisere objekter, hendelser eller aktiviteter i bilder. Computer vision har flere bruksområder, deriblant ansiktsgjenkjennelse og analyse innen medisin som skal være med på å styrke prognoser, diagnoser og behandling av sykdommer. Ved aktiv bruk av en slik kunstig intelligens oppstår behovet for at vi faktisk kan stole på systemene som blir brukt. Dette handler om at vi mennesker skal kunne forklare bakgrunnen for utfallet, og hvorfor utfallet ble som det ble. Dersom en ikke kan forklare dette, hvordan kan vi da stole på at avgjørelsen som er tatt er riktig?

Bilderesultat for computer vision
Bilde lånt fra https://epsiloneg.com/course/computer-vision/

En annen type kunstig intelligens som stadig har blitt en større del av samfunnet vårt er maskinlæring. Flere land har allerede tatt i bruk maskinlæring og gitt innpass til den kunstig intelligensen i viktige samfunnsfunksjoner som blant annet rettsvesenet, politiet og helsevesenet. Noe som er veldig interessant er hvor mye Al kan være med på å hjelpe oss mennesker. Et interessant eksempel her er at vi etter hvert vil kunne 3D printe organer slik at organtransplantasjoner vil bli mye enklere. NRK har blant annet skrevet en sak om akkurat dette, verdens første 3D-printede hjerte. Dette hjertet er veldig lite og ville ikke fungert i en vanlig kropp, men besto allikevel av celler, blodkar og hjertekamre. De er langt i fra å printe 3D-organer som faktisk kan brukes til behandling, men det er allikevel et stort steg i forskningen og utviklingen i fremtiden.

Bilderesultat for 3d printed heart
Bilde lånt fra https://www.nrk.no/urix/dette-er-verdens-forste-3d-printede-hjerte-1.14517428

Vi kan se på et
eksempel som allerede er blitt en del av hverdagen vår, nemlig selvbetjente
kasser i blant annet dagligvarebutikker. Du har sikkert lagt merke til de
selvbetjente kassene som stadig dukker opp i flere butikker. Her kan du nemlig
skanne inn dine egne varer, og betale uten at du må forholde deg til noen av de
ansatte i butikken. Disse selvbetjente kassene har skapt oppmerksomhet blant
befolkningen, og har vist seg å provosere enkelte.

Jeg skjønner at det kan provosere ettersom at det utgjør en trussel for arbeidsplassene i dagligvarekjedene, men allikevel er disse kassene blant annet med på å skape mindre kø, noe som er til fordel for forbrukerne. For noen vil forandringer alltid være skummelt, men dette er bare starten på en digitalisering av en handletur på butikken. Det er bare å holde seg fast, for jeg kan garantere deg at du snart kan du skanne varene rett i en app, betale med mobilen og droppe hele kassen.

Som du nå forhåpentligvis skjønner vil teknologien i dag som stadig er i utvikling komme til å ha en stor innvirkning på næringslivet, ledere i offentlig og privat sektor, men også på alle oss andre. Ledere vil blant annet bruke mindre tid på å administrere arbeidsoppgaver, samle inn data og analysere dette. Det vil med tiden bli tatt over av den kunstige intelligensen. Dersom en algoritme begår en feil, vil du også bli stilt ovenfor nye problemstillinger. I alle bedrifter og organisasjoner vil arbeidsoppgaver og rutiner med stor sannsynlighet automatiseres og effektiviseres, som vi allerede har sett eksempler på og er på god vei med den dag i dag.

Kilder:
https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/tre-ting-vite-kunstig-intelligens-ai.html
https://playdesign.no/vare-10-beste-tips-til-markedsforing-pa-sosiale-medier/
https://teknologiradet.no/kunstig-intelligens-smart-eller-skremmende/
https://www.nrk.no/urix/dette-er-verdens-forste-3d-printede-hjerte-1.14517428
https://e24.no/naeringsliv/i/awd6z5/boikotte-selvbetjente-kasser-du-redder-ingen-jobber-med-det