zarafazal januar 25, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Artificial Intelligence – Will the Machines Take Over? | by K R V Hari |  Becoming Human: Artificial Intelligence Magazine

Kunstig intelligens er i konstant utvikling, teknologien bedres for hvert år og nye innovasjoner er i konstant utvikvling. Det er en spennende forandring men også for veldig mange er dette en skremmende endring i samfunnet. Kunstig intelligens har både sine positive og negative endringer for samfunnet.

Samfunnet i dag er berørt av COVID-19 hvor flere land har innført strenge tiltak for å minske smittespredningen. Dette har også ført til at teknologien utvikles stadig. Flere bedrifter i Norge har måtte stenge på grunn av lockdown som ble innført, som har ført til at mange bedrifter jobber på spreng for å innføre nettbutikker og ulike tjenester for å kunne fortsatt tilfredsstille deres kunders behov.

Denne teknolgien har vært i utvikling lenge før COVID-19 men etter spredningen av viruset har det definivt ført til at en god del bedrifter har gått over til å se på muligheten til å innføre kunstig intelligens som en del av deres tjenester.

Vi kan idag se flere butikker som Meny, Coop Obs, Ikea osv som har innført selvbetjente kasser som gjør at en ikke nødvendigvis trenger en ansatt. Teknologien utvikles også i forbindelse med selvkjørende biler automatiserte maskiner som vil ta over menneskelige jobber. Kunstig intelligens som vil kunne gi domfeller. Det er diskusjon om hvorvidt kunstig intelligens vil ta over for undervisning og læring. Vi kan også se Amazon Prime Air som vil endre på logistikken ved bruk av droner som vil levere produktene til sine kunder.

Samfunnet er bekymret for at automatiseringen vil føre til en god del arbeidsledigheter. Ved bruk av selvkjørende og automatiserte biler så kan det føre til en reduksjon på sysselsettingen verden rundt. Det kan medføre at taxisjåfører og bussjåfører blant annet må finne seg en ny jobb på grunn av automatiseringen av bil- og bussindustrien.

Trucksjåfører vil nok også rammes av denne typen automatisering, men ikke bare på grunn av selvkjørende teknologi men ogås på grunn av bedrifter som Amazon som har investert i teknologi som gjør det enklere å transportere produkter til sine kunder via droner. Denne revolusjonerende teknologien vil også ha en effet på logistikken og hvordan opererer på den dag i dag. Det er spennende og interessant å se hvordan teknologien er i konstant endring. De som jobber inennfor logistikk er lettere utsatt for å miste jobben sin og det er fordi det som oftest ikke trengs å ta etiske besluntinger som gjør automatiseringen mye enklere.

Det samme gjelder ikke når det kommer til utdanning. Kunstig intelligens kan ikke lære og ikke være like kreativ som et menneske, de kan gjenskape kunst, musikk osv men de vil ikke kunne ha den samme kreative tankeprosessen. Teknologien vil ikke klare å gi stimuli til mennesker på samme måte fordi kunstig intelligens er utviklet til å utføre en spesifikk oppgave, som gjør at den ikke vil klare å gjøre noe utover enn det for sine studenter som et menneske kan gjøre.

Kunstig intelligens vil ta over en god del jobber men ikke alle jobber. Den vil kunne assistere i flere deler av sysselsettingen. Kunstig intelligens har ikke bare en negativ effekt, den vil nok kunne klar å produsere flere jobbmuligheter for mange. I følge den amerikanske konsultasjonselskapet Gartner vil kunstig intelligens kunne skape 2,3 millioner jobber og eliminere 1,8 millioner jobber. Gartner mener at helsetsektoren, offentligsektoren og utdanningssektoren vil ha en økning av jobb etterspørsel mens produksjonsindustrien vil bli hardt rammet av automatiseringen. De fleste tror at automatiseringen vil føre til et tap av jobber, men flere bedrifter vil jobbe framover med å kunne balansere menneskelig og kunstig intelligens, hvor begge vil klare

Verden er i konstant endring, samfunnet endres hverdag ettersom teknologien avanseres. Kunstig intelligens for mange er en trussel for jobbmarkedet men den vil også kunne skape jobber. Kunstig intelligens er en overfladisk teknologi som ikke vil alltid kunne ta de samme beslutningene som et menneske kan ta som gjør at den ikke ta over alle mulig jobber, men heller at teknologien utvikles til å kunne balansere kunstig intelligens med menneskelig intelligens. Kunstig intelligens er ikke bare en trussel men også en fantastisk endring for samfunnet.

Kilder:

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-12-13-gartner-says-by-2020-artificial-intelligence-will-create-more-jobs-than-it-eliminates

https://towardsdatascience.com/is-ai-here-to-replace-human-teachers-or-is-it-a-teachers-assistant-2db6bd624a45