betnil februar 6, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kunstig intelligens og algoritmer har blitt en stor del av vår hverdag og brukes hver dag. Derfor syntes jeg det er veldig interessant å finne ut mer om dette. Vet vi egentlig hva det er og hvordan dette påvirker og styrer vår hverdag?

Hva er kunstig intelligens?
Hver gang et søkeresultat, et produkt eller en sang på mobilen blir anbefalt til deg er det kunstig intelligens som gjør dette. Roboter eller dataprogrammer som tilpasser seg og kan gjøre oppgaver gjennom læring.

Et eksempel på kunstig intelligens er selvkjørende biler, det blir mer og mer vanlig. Noen steder er selvkjørende busser og biler i bruk allerede. Det er mange ting som må løses med selvkjørende biler, om det skjer en ulykke så er det et spørsmål om skyld. Det må læres hvilke avgjørelser de skal ta om man står ovenfor en utfordring. Et vanlig spørsmål er om de selvkjørende bilene skal kjøre på en baby eller en gammel dame, og slike avgjørelser gjør slik at mennesker tviler på de selvkjørende bilene.

Hva er en algoritme?
Algoritmer påvirker hverdagen, de bestemmer hva man ser i sosiale medier, søkeresultater og hvilke annonser som vises. En algoritme er en instruksjon til maskinen som sier hva den skal gjøre og i hvilken rekkefølge det skal gjøres. Algoritmer gjør det lettere for oss å finne informasjon og kvalitet på nettsider. For de som selger varer og tjenester er det også enklere å finne de som faktisk er interessert i produktene deres ved hjelp av algoritmene.

Kan vi stole mer på algoritmer enn det vi kan på mennesker?
Jeg har tenkt mye på spørsmålet Arne stilte oss i timen. Dersom jeg skulle bli stilt til retten og dømt av en dommer, ville jeg da hatt et menneske eller en algoritme til å bestemme straffen min? Man tenker kanskje at mennesker har medfølelse eller medlidenhet og kan se alle sakens sider bedre enn algoritmer. Men samtidig er det jo også trygt å vite at de kriminelle får den straffen de fortjener uten noen spørsmål.

 

Inspirasjonen til dette innlegget er hentet fra:
https://www.vi.no/teknologi/du-bruker-kunstig-intelligens-hver-dag/70274342
https://www.itpraten.no/teknologi/slik-pavirker-algoritmer-hverdagen-din/