Mia Marie January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kunstig intelligens (eller AI) revolusjonerer måten vi jobber på. – (pwc.no)

I mitt første
innlegg skrev jeg så vidt om noe som interesserte meg, kunstig intelligens, i
dag skal jeg utdype meg litt mer i samme tema og se på positive og negative
sider ved det.

Hva er kunstig intelligens?

Data og roboter er i
stand til å gjennomføre og løse ulike oppgaver uten menneskelig hjelp,
datamaskiner og mobiler hjelper med å utvikle våre menneskelige evner. Det er
ikke kun data eller mobil, allerede finnes det roboter som tatt over
arbeidsoppgaver. For kun 10 år siden var ikke dette mulig, kunstig intelligens
tar mer og mer over våre digitale duppeditter og arbeidsliv. På iPhone har vi
for eksempel ansiktsgjenkjenning, eller fingeravtrykk gjenkjenning. Før satt
man og sammenlignet ansikt eller fingeravtrykk med hverandre, men nå gjøres det
digitalt, vi trenger ikke gjøre noe.

Et eksempel som jeg brukte i mitt først innlegg var roboter som intervjuer, allerede der har de tatt over en arbeidsoppgave og det er positivt flere steder – men, hvor langt skal det egentlig gå?

Positive sider ved AI

En av de positive sidene ved kunstig intelligens er at hensikten deres er å utvikle være menneskelig evner, gjør «livet letter for oss» med enkle foretak og erstatte noen enkle arbeidsoppgaver. Mange i 100% stilling har hektiske arbeidsdager og ved at kunstig intelligensen automatiserer de enkleste oppgavene kan arbeidstakere fokusere på andre ting.

På de større sykehusene i Norge finnes det roboter som utfører enkle inngrep og det er greit nok det, men hva om roboter kommer til å ta over hele sykehusdriften? Selvfølgelig kommer det alltid til å være mennesker som jobber der, men arbeidsledigheten kommer til å stige til værs hvis de mer avanserte ting som tunge kirurgiske inngrep og samtaler med pasienter automatiseres.

Negative sider ved AI

Psykologi og det å
forstå mennesket og greie å sette seg inn i andre menneskers situasjoner er noe
som står meg nært. Hvordan kommer pasienter til å reagere når de møter roboter
og ikke mennesker? Og i det hele tatt, greier roboter å sette seg inn i menneskelige
situasjoner på samme måte som oss mennesker? Grunnen til at flere bedrifter har
byttet ut menneske med robot under intervju er nettopp det at de ikke setter
seg inn i menneske på samme måte. De har ikke forståelse på samme måte, de har
ingen fordommer og dømmer ingen. Selvfølgelig skal ikke eventuelle psykologer
og leger dømme ut i fra første møte og utseende, men de ser pasienten på en
helt annen måte.

Kanskje om noen ti år har roboter samme evne til å se pasienter, men ut i fra de menneskene jeg har snakket med så var det ingen tvil om hvem de ville møtt ved en eventuell innleggelse; et menneske.

Bilderesultat for kunstig intelligens robot og pasient
Bilde hentet fra Dagsavisen.

Misforstå meg rett,
kunstig intelligens er blitt en del av hverdagen og kommer mest sannsynlig til
å ta mer og mer over, og det blir feil av meg og bare trekke frem «helse
Norge» – men det er det som står meg nært. Videre utover semesteret vil jeg
skrive mer om fordeler og ulemper generelt.

/Mia