emilieberghholter januar 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Har du tenkt på hva som gjør at du får opp forslag fra netflix på filmer eller serier du vil like? Hvordan de finner disse og hvilken informasjon de sitter med? Det er kunstig intelligens som gjør dette mulig, men hva er egentlig kunstig intelligens?

Bildet er hentet fra www.unsplash.com

kunstig
intelligens

Kunstig intelligens er datavitenskap og en form for
teknikk man bruker for å gi dataprogrammer og datamaskiner en intelligens respons.
Systemene kan trenes opp til hva som helst, identifisere innhold i bilder eller
spille sjakk, de kan omtrent gjøre hva som helst. Kunstig intelligens tas i
bruk av stadig flere bransjer, men er kanskje mest brukt innen markedsføring og
forbrukerteknologi (www.e24.no).

Datamaskiner har ikke kunnet tidligere konkurrere med mennesker hvor det krever kognitive egenskaper til å løse oppgaven. I dag utmerker kunstig intelligens seg med evner som å gjenkjenne, forstå og respondere. ‘

Hva vil dette bety for deg og din bedrift?

Kunstig intelligens vil i løpet av de neste årene automatisere bestemte oppgaver i arbeidslivet. Eksempler på oppgaver som kunstig intelligens (AL) vil ta over kan være kundebehandling, prosesser i forsikringer, helsetjeneste og i logitikk biten. Kunstig intelligens vil være med på å effektivisere driften til den bedrift, og kan føre til at man kan legge fokus på andre ting.

Kunstig intelligens + lagerstyring = sant

Effektivisering og optimalisering av lagerstyring kan skape store kundefordeler og tids og kostnadsbesparelser. En robot krever midre enn hva et menneske gjør. Den krever service et par ganger, men et menneske skal ha ferie, sykepenger og permisjon. En robot vil dermed på sikt være en stor kostnadssparer for bedriftene. Data vil gjøre det mulig å forutse handlemønster og etterspørsel og effektivisere styringen av logistikksystemet.